SATSE denúncia davant la UE al Govern per no abonar íntegrament les pagues extraordinàries a les infermeres i fisioterapeutes

02 juny 2023
Parlamento Europeo

La discriminatòria realitat que sofreixen les infermeres i fisioterapeutes del nostre país contravé la Carta dels Drets Fonamentals de la UE, la Declaració Universal de Drets Humans i la Convenció de l'ONU.

El Sindicat d'Infermeria, SATSE, ha sol·licitat al Parlament Europeu que obri un procediment formal d'infracció contra el Govern d'Espanya per la discriminació que suposa per a les infermeres i fisioterapeutes de la sanitat pública el que vinguin sofrint des de 2010 la retallada de les seves pagues extraordinàries.

En un escrit del president de SATSE, Manuel Cascos, a la Comissió de Peticions del Parlament Europeu, el Sindicat fonamenta de manera detallada les raons que justifiquen l'inici del procediment infractor contra l'Executiu de Pedro Sánchez en considerar que existeix una clara vulneració del dret comunitari i del dret internacional per discriminació i desigualtat.

El Sindicat detalla la perjudicial situació que sofreixen les infermeres, fisioterapeutes i el conjunt de professionals de la sanitat pública des que, en 2010 i a causa de les retallades imposades pel Govern a conseqüència de la crisi econòmica, van deixar de percebre un 27 per cent de la quantia total de cadascuna de les seves dues pagues extraordinàries. Aquesta retallada s'ha mantingut en el temps i ha suposat una pèrdua anual d'uns 600 euros fins a l'actualitat, la qual cosa porta a una xifra total de fins a 7.500 euros de perduda retributiva.

SATSE, principal sindicat de la sanitat pública del nostre país, trasllada al Parlament Europeu que s'ha produït una vulneració del dret comunitari, ja que les infermeres i fisioterapeutes de la sanitat pública han vist reduït el seu salari per la característica singular i exclusiva de ser empleats públics, sense que aquesta situació s'hagi revertit en algun moment. “Això suposa una lesió al principi de no discriminació regulat i protegit en l'àmbit comunitari i també a Espanya”, apunta.

En aquest sentit, el Sindicat al·ludeix en el seu escrit a la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, que reafirma el compromís de la UE amb el principi de no discriminació, i a la Declaració Universal de Drets Humans, així com la Convenció de les Nacions Unides sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació, i al Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals, dels quals són part tots els Estats membres.

També recalca que el conveni 111 de l'Organització Internacional del Treball prohibeix la discriminació en l'àmbit de l'ocupació i l'ocupació, i que l'article 14 de la Constitució espanyola consagra el dret a la igualtat de tots els espanyols sense que puguin ser discriminats per cap mena de condició o circumstància personal o social.

Així mateix, SATSE incideix en què, després de l'entrada en vigor del Tractat d'Amsterdam, la Unió Europea pot adoptar mesures per a combatre qualsevol forma de discriminació, i que existeix jurisprudència reiterada sobre que el principi general d'igualtat és un dels principis fonamentals del dret comunitari.

“Pot existir discriminació cap a una persona o un grup de persones si se'ls dispensa un tracte desfavorable pels motius indicats en el Tractat de la Unió Europea, o si s'aplica una disposició que pogués perjudicar aquesta persona o grup de persones determinat, i això és justament el que ha succeït a Espanya, ja que l'empleat públic, pel fet de tenir aquesta condició, veu reduïdes les seves retribucions en un dret consolidat i sagrat com és el respecte al seu legítim salari, encara malgrat continuar fent el mateix treball”, assenyala.

Aquesta nova iniciativa és una més de les ja posades en marxa en els últims mesos pel Sindicat d'Infermeria per a recuperar l'abonament íntegre de les pagues extraordinàries, com les cartes dirigides al president, Pedro Sanchez, i als partits polítics; la presentació d'una Proposició no de Llei (PNL) als grups perquè aquest assumpte s'abordi en el Congrés dels Diputats, la remissió d'escrits al Govern per part dels propis professionals afectats i la queixa traslladada al Defensor del Poble.