SATSE denuncia davant de la UE la infracció del Govern per discriminar les infermeres i fisioterapeutes

09 març 2023
Grupo A: sin discriminación y sin subgrupos

El fet que infermeres i fisioterapeutes segueixin inclosos en el subgrup A2 suposa una clara vulneració del dret comunitari i del dret internacional.

El Sindicat d'Infermeria, SATSE, ha sol·licitat al Parlament Europeu que obri un procediment formal d'infracció contra el Govern d'Espanya per la discriminació i desigualtat que suposa que les infermeres i fisioterapeutes segueixin enquadrades en la classificació professional A2 quan altres professionals amb la mateixa titulació universitària estan en el subgrup A1.

En un escrit del president de SATSE, Manuel Cascos, a la Comissió de Peticions del Parlament Europeu, el Sindicat fonamenta de manera detallada les raons que justifiquen l'inici del procediment infractor contra l'Executiu de Pedro Sánchez al considerar que existeix una clara vulneració del dret comunitari i del dret internacional per discriminació i desigualtat.

El Sindicat recorda al Parlament Europeu que, després de la implantació de l'Espai Europeu d'Educació Superior, promogut pels Acords de Bolonya, es van extinguir a Espanya els plans d'estudis de llicenciatura i diplomatura, i, des de llavors, tots els titulats universitaris, cas de les infermeres i fisioterapeutes, obtenen un títol de Grau, igual que la major part de professionals universitaris, cas, per exemple, dels Graus de Dret, Economia, Biologia, Física, Periodisme i Psicologia.

No obstant això, apunta SATSE, les infermeres i fisioterapeutes segueixen sent enquadrades en l'obsoleta classificació A2, prevista per a les extingides diplomatures, en lloc d'estar incloses en el Grup A, sense distinció alguna. Això suposa una lesió al principi de no discriminació regulat i protegit en l'àmbit comunitari i també a Espanya, afegeix.

En aquest sentit, el Sindicat al·ludeix en el seu escrit a la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, que reafirma el compromís de la UE amb el principi de no discriminació, i a la Declaració Universal de Drets Humans, així com a la Convenció de les Nacions Unides sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació i al Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals, dels quals són part tots els Estats membres.

També recalca que el conveni 111 de l'Organització Internacional del Treball (OIT) prohibeix la discriminació en l'àmbit de l'ocupació i l'ocupació, i que l'article 14 de la Constitució espanyola consagra el dret a la igualtat de tots els espanyols sense que puguin ser discriminats per cap tipus de condició o circumstància personal o social.

Així mateix, SATSE, primer sindicat en la sanitat del nostre país, incideix en que, després de l'entrada en vigor del Tractat d'Amsterdam, la Unió Europea pot adoptar mesures per combatre qualsevol forma de discriminació, i que existeix jurisprudència reiterada sobre que el principi general d'igualtat és un dels principis fonamentals del dret comunitari.

"Es tracta, sense dubte, d'una discriminació que pateix un col·lectiu eminentment femení i essencial, la labor professional i responsabilitat del qual estan més que demostrades, no només formalment amb la titulació universitària que ostenten, sinó materialment a través del notori i públic treball que exerceixen", assenyala el Sindicat, apuntant que "seguir en el subgrup A2 augmenta la bretxa de gènere laboral que ja pateixen pel que fa a la igualtat d'oportunitats i capacitat de lideratge".

Aquesta nova denúncia davant el Parlament Europeu, al qual se li demana també que informi sobre la seva posició sobre la qüestió plantejada, es produeix després que SATSE s'hagi dirigit al president del Govern, al Defensor del Poble i a tots els partits amb representació en el Congrés dels Diputats, reclamant-los que acabin amb una situació que afecta molt negativament al desenvolupament i avanç professional dels prop de 400.000 infermeres i fisioterapeutes del nostre país.

En concret, l'organització sindical recorda que el fet de pertànyer al subgrup A2 els impedeix poder accedir a llocs de gestió i direcció d'alt nivell, com poden ser les gerències d'àrees i centres sanitaris, per exemple, o a grups d'investigació i docència.