SATSE Catalunya reivindica el rol autònom i central de la llevadora en l’atenció a la salut de la dona

05 maig 2022
Matrona conversa con una madre con su bebé en brazos

L’Organització planteja que les administracions inverteixin en la difusió i promoció de les funcions de les llevadores menys conegudes per part de les usuàries.

El 5 de Miag se celebra el Dia Mundial de la Llevadora i el Sindicat d'Infermeria SATSE Catalunya ha aprofitat per reivindicar el “paper autònom i central que aquests i aquestes professionals tenen en l’atenció a la salut de la dona”. L’Organització adverteix que existeixen àmbits d’actuació autònoma pels que les llevadores estan formades i capacitades, però en els que se les continua relegant a un rol de col·laboració. “Això suposa una infrautilització dels recursos humans i del capital de coneixement, a més d’una disminució en la qualitat assistencial” expliquen.

Les llevadores son professionals molt ben reconeguts, especialment per part de la societat, però sovint “s’oblida que estan involucrades en tot el cicle vital de la dona, de la menarquia fins a desprès de la menopausa”. Els responsables del Sindicat d’Infermeria SATSE Catalunya expliquen que “tenen àmbits propis de coneixement i actuació que moltes vegades no es desenvolupen totalment per part de les administracions i, d’altres, no son coneguts per part de la usuària ”.

Espai propi

La majoria de les dones relacionen a la llevadora amb la gestació i el part, però ignoren la resta de les seves funcions com ara les revisions citològiques, l’educació sexual, la planificació familiar o  l’acompanyament en la menopausa. “No només és desconeixen les funcions sinó també les vies d’accés directe al professional i el seu rol autònom” expliquen des del Sindicat.

SATSE Catalunya, fa anys que reclama a les Institucions que la llevadora disposi d’un espai propi d’actuació (com per exemple, en la gestació i part de baix risc), desenvolupant el seu rol autònom, com es fa en altres països d’Europa. “El model s’està implantant de forma progressiva, però encara queda molt per aconseguir” expliquen.

Des del Sindicat s’afirma que cal “promocionar les nostres funcions entre la comunitat, per a que la societat sàpiga el que fem i ens reconegui com a referent de la salut sexual i reproductiva femenina”.  A més, la Organització reclama “augmentar el coneixement del sistema sanitari i l’accessibilitat als professionals, per a que les usuaris puguin fer una utilització adequada i complerta dels recursos que tenen al seu abast, augmentant la qualitat assistencial i l’efectivitat”.