SATSE Catalunya reclama estudis serològics i una major protecció per als professionals sanitaris

19 agost 2021
Enfermeras preparándose para vacunar contra la COVID 19

El Sindicat d'Infermeria demana que s'analitzi el grau d'immunitat que té el conjunt del personal sanitari, recordant que aquests professionals van ser els primers a rebre la vacuna contra el coronavirus.

El Sindicat d'Infermeria, SATSE Catalunya, ha reclamat al conjunt d'administracions públiques que es realitzin estudis serològics als professionals sanitaris amb l'objectiu de comprovar els seus nivells d'anticossos i valorar si resultés necessària la inoculació d'una tercera dosi de la vacuna de cara a evitar nous contagis.

Davant l'augment dels contagis entre el personal sanitari, SATSE Catalunya considera absolutament necessari que es reforcin i millorin les mesures de protecció existents i s'adoptin altres noves que garanteixin la salut i seguretat de les infermeres, infermers, fisioterapeutes i el conjunt de professionals que continuen treballant sense descans en la lluita contra el Covid-19.

En aquest sentit, l'organització sindical demanda que s'analitzi el grau d'immunitat que té el conjunt del personal sanitari, recordant que aquests professionals van ser els primers a rebre la vacuna contra el coronavirus, i que es valori la possibilitat d'administrar una tercera vacuna. Sobre aquest tema, apunta que existeixen ja estudis que indiquen que una tercera dosi de l'antigen produeix nivells d'anticossos contra la variant Delta entre 5 i 11 vegades més en comparació amb la segona dosi.

De manera paral·lela, el Sindicat d'Infermeria SATSE Catalunya exigeix que es garanteixin entorns laborals segurs per als professionals sanitaris i, per a això, cal assegurar que es compleixen totes les mesures de prevenció necessàries. En aquest sentit, denúncia que encara existeixen problemes de falta d'espai i ventilació en els centres sanitaris i sociosanitaris.

Un clar exemple, afegeix, són els vestuaris dels professionals sanitaris que, en molts casos, no reuneixen les condicions de ventilació i distàncies necessàries per a garantir la seva salut i seguretat. “No s'ha de baixar la guàrdia en cap moment a l'hora de protegir uns professionals que estan en permanent contacte amb persones ja diagnosticades de Covid-19 o que són sospitoses de patir la malaltia”, recalca.

Així mateix, des de l'organització sindical s'incideix en el fet que els contagis per Covid-19 comporten que les ja de per si mateix molt deficients plantilles d'infermeres, infermers i fisioterapeutes es redueixin encara més amb les consegüents conseqüències negatives en l'atenció i cures que han de prestar-se al conjunt de la ciutadania.

Una baixes laborals que són especialment greus en els actuals moments en els quals les substitucions de plantilles per l'estiu s'han limitat al 30-40 per cent, i que els professionals sanitaris es troben greument cansats i exhaustes física i emocionalment després de prop de dos anys de lluita sense descans contra la pandèmia.

Finalment, el Sindicat d'Infermeria insisteix en la necessitat que les baixes laborals per coronavirus es considerin de manera directa malaltia professional, tal com va recomanar la pròpia Organització Mundial de la Salut (OMS), perquè, d'aquesta manera, es garanteix una major protecció i seguretat dels professionals sanitaris, sobretot en el cas que hi hagi seqüeles futures.

L'organització sindical recorda que, en aquests moments, es requereix encara que els serveis de riscos laborals corresponents dictaminin en cada cas si el contagi d'un sanitari de la Covid-19 ha ocorregut durant l'exercici de la seva professió, la qual cosa suposa un clar perjudici per a aquests professionals. Per això, SATSE s'està veient obligat a recórrer a la via judicial per a acabar amb aquesta lamentable situació, obtenint fins al moment un notable èxit en compartir els tribunals els seus arguments i donar la raó a l'organització sindical.