SATSE Catalunya: “Les infermeres són la clau per a aplicar eficaçment a les aules la Llei contra la violència a la infància”

21 abril 2021
Saludo de dos niños en los tiempos del COVID

A més de realitzar una labor de detecció precoç i assistència, la infermera escolar podria col·laborar en l'educació de l'alumnat per a evitar futurs casos d'abús, maltractament, ciberassetjament, assetjament sexual o altres formes de violència.

El Sindicat d'Infermeria, SATSE Catalunya, subratlla que la presència d'una infermera o infermer en tots els centres educatius del nostre país garantiria l'eficaç compliment de la nova Llei de Protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència, ja que, a més de realitzar una labor de detecció precoç i assistència als nens, nenes o joves afectats, podria col·laborar en l'educació i formació de tot l'alumnat per a evitar futurs casos.

El Sindicat d'Infermeria valora positivament que el nostre país compti amb una norma estatal que pretengui lluitar de manera integral contra tota mena de violència exercida cap als nens, nenes i adolescents en àmbits com el familiar o l'educatiu, principalment, i confia que totes les actuacions i mesures contemplades es facin realitat en el menor temps possible.

En aquest sentit, i pel que fa a l'àmbit educatiu, SATSE Catalunya coincideix amb la norma que s'ha de propiciar en tots els centres educatius una educació i formació que inclogui aspectes tan importants com el respecte a la dignitat i els drets de totes les persones, la igualtat de gènere, la diversitat familiar o l'educació alimentària i nutricional i la de caràcter afectiu sexual.

Per això, l'organització sindical incideix en què la infermera escolar, per qualificació i competències, podria col·laborar amb la direcció del centre i l'equip docent en la posada en marxa i realització de diferents activitats formatives (xerrades, tallers, seminaris) que incideixin en totes les qüestions que poden evitar a futur situacions d'abús, maltractament, assetjament escolar, ciberassetjament, assetjament sexual o altres formes de violència.

D'igual manera, la infermera o infermer escolar podria col·laborar de manera directa amb la persona que sigui designada com a ‘Coordinador/a de benestar i protecció’, per a realitzar algunes de la funcions que la Llei li encomana, com promoure plans de formació sobre prevenció, detecció precoç i protecció dels nens, nenes i adolescents, dirigits tant al personal que treballa en els centres com a l'alumnat, promoure mesures que assegurin el màxim benestar a l'alumnat, informar el personal del centre sobre els protocols en matèria de prevenció i protecció existents i comunicar a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat qualsevol situació que el requereixi.

“La nova Llei de Protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència suposa una gran oportunitat per a acabar amb un greu problema que afecta molts nens, nenes i joves, però si volem que compleixi realment els seus objectius i expectatives ha de comptar amb els recursos humans i mitjans necessaris”, afirmen des de l'organització sindical.

SATSE Catalunya recorda que la implantació de la infermera escolar no és encara la suficient i necessària en el conjunt de l'Estat malgrat que, com també deixa clar la nova llei de protecció a la infància i adolescència, la seva labor resulta cada vegada més necessària perquè els centres educatius es converteixin també en espais lliures de violència.

En el que concerneix l'àmbit sanitari, SATSE Catalunya destaca que les infermeres i infermers desenvolupen una labor molt important a l'hora de detectar de manera precoç quan un nen, nena o adolescent pot estar sofrint qualsevol tipus de violència cap a la seva persona i, sobre la base dels protocols existents, col·labora també amb la resta de professionals sanitaris i d'altres estaments implicats per a atendre i cuidar a la víctima i evitar noves situacions similars en un futur.