SATSE Catalunya denúncia un nou “greuge comparatiu” cap a la professió infermera

12 juliol 2023
Estudiante de Enfermería en la Universidad

El Sindicat reclama un tracte no discriminatori per les infermeres que s’especialitzen i estan realitzant la seva residència a l’Institut Català de la Salut. SATSE Catalunya recorda que les infermeres que opten per realitzar el IIR tenen una titulació de grau, ja estan capacitades per exercir la professió. L’Organització sindical alerta que si no es milloren les condicions de les IIR durant la formació i es reconeix la seva especialitat al lloc de treball “ens quedarem sense infermeres especialistes”.

Ahir el  Govern va aprovar les retribucions per a la jornada complementària del personal mèdic resident en formació (MIR) de l’Institut Català de la Salut (ICS) augmentant  el preu de les seves guàrdies. El Sindicat d’Infermeria SATSE Catalunya ha reclamat un “tracte no discriminatori” envers les infermeres residents (IIR) incrementant també les seves retribucions.

SATSE Catalunya entén que la millora va dirigida a reconèixer l’esforç d’especialitzar-se i a promoure que aquests graduats romanguin en el sistema sanitari català, millorant així la manca de professionals que pateix el nostre sistema. “Per això no s’entén que estableixin aquest greuge comparatiu amb les IIR, negant millores salarials que haurien de fer-se extensives a aquest col·lectiu” reclama SATSE Catalunya.   

Especialistes no reconegudes

SATSE Catalunya recorda que les especialitats d’infermeria encara no estan reconegudes en la seva gran majoria, el que suposa que realitzar la residència no marca una diferència laboral ni retributiva enfront d’un professional generalista. Només en el cas de l’obstètric-ginecològica (llevadora) existeix un reconeixement real que “tampoc es tradueix unes condicions retributives molt més favorables”.

El Sindicat d’Infermeria SATSE Catalunya alerta que si no es milloren les retribucions de les IIR, molts professionals optaran per no especialitzar-se, ja que durant dos anys els hi suposa “una gran pèrdua econòmica i personal”.  “Una pèrdua que desprès no es veu recompensada perquè la especialitat per la qual s’han format no es reconeix” afegeix SATSE Catalunya.