SATSE Catalunya: “Comptar amb una infermera escolar evitaria gran part dels brots en els centres educatius”

19 gener 2021
La enfermera escolar evita gran parte de los brotes en los centros educativos

La incidència de la Covid-19 a l'aules és molt preocupant: es produeixen gairebé quatre vegades més brots en els col·legis i instituts que en els centres sanitaris.

El Sindicat d'Infermeria, SATSE, ha subratllat que gran part dels més de 2.400 brots de coronavirus registrats fins avui en els centres educatius a tota Espanya podrien haver-se evitat si s'hagués implantat de manera generalitzada la figura de la infermera escolar per a realitzar les labors de coordinador COVID-19.

SATSE assenyala que, tot i que el focus informatiu ja no està en els centres educatius, la incidència de la Covid-19 a les aules és molt preocupant a tenor de les dades que va donant a conèixer el Ministeri de Sanitat i que constaten que es produeixen gairebé quatre vegades més brots en els col·legis i instituts que en els centres sanitaris.

En concret, les últimes dades aportades pel Ministeri de Sanitat assenyalen que en els centres educatius s'han registrat 2.450 brots mentre que en els centres sanitaris s'han comptabilitzat un total de 717 brots. Pel que fa al nombre de casos, a les aules s'han detectat 15.403 casos si bé el Ministeri reconeix que no són el total de casos confirmats sinó només els casos que s'han pogut traçar i associar a un brot.

“La realitat constata, dia rere dia, que resulta molt necessari que els centres escolars del conjunt de l'Estat comptin amb una infermera o infermer que, a més d'atendre i protegir els nens, nenes i joves, faci una labor preventiva i de vigilància fonamental en aquests moments de pandèmia”, apunten des de l'organització sindical.

 

Per això, SATSE Catalunya demana al conjunt de conselleries d'Educació i Sanitat, i en concret a la Conselleria de Salut, que destinin els recursos necessaris i prioritzin la implantació de la figura de la infermera escolar, cosa que ja s'ha començat a fer en algunes autonomies, cas d'Andalusia, per exemple, però que encara dista molt de ser una realitat a tot arreu.

En el cas d'Andalusia, el Sindicat ressalta que el fet de comptar amb infermeres i infermers escolars ha propiciat que el 98,9 per cent dels centres educatius de la Comunitat Autònoma estiguin lliures de coronavirus i que no s'hagi produït el tancament de cap centre per aquesta causa.

En aquest sentit, SATSE Catalunya reitera que la detecció precoç de casos i la gestió adequada d'aquests, conforme als protocols conjunts establerts, només pot fer-se de manera efectiva si la realitzen professionals sanitaris, com són les infermeres i infermers, els quals han de treballar en el propi centre educatiu en plena coordinació amb els responsables d'aquest, la comunitat educativa i el servei sanitari i de salut pública de referència.

“Sense una infermera o infermer que, sobre la base de la seva qualificació i coneixements, pugui responsabilitzar-se de la detecció precoç dels casos Covid-19 i de la gestió i atenció sanitària que procedeixi, els centres educatius tenen moltes més possibilitats de convertir-se en un focus de transmissió i contagi de la malaltia”, apunta.

D’altra banda, el Sindicat recorda que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ja es va mostrar partidària a l'inici del curs de comptar amb una infermera en els col·legis i instituts perquè pogués convertir-se en una “barrera” efectiva i eficaç davant la propagació del virus entre els nens, nenes i joves.

SATSE porta treballant des de molt abans de l'inici de la pandèmia de la Covid-19 per a aconseguir la implantació generalitzada de la infermera escolar i continuarà fent-ho perquè aquests professionals sanitaris puguin desenvolupar una important labor d'atenció, prevenció, formació i foment d'hàbits de vida saludables de cara a millorar la salut i qualitat de vida actual i futura dels nens, nenes i joves i, al mateix temps, donar seguretat i tranquil·litat a les mares i pares d'aquests.