S'està perpetuant una discriminatòria bretxa de gènere que afecta les infermeres

16 març 2023
Más delegadas de SATSE Castilla y León con carteles para reclamar que las enfermeras y fisioterapeutas estén en el Grupo A

El Sindicat d'Infermeria denuncia que les infermeres i infermers del nostre país porten ja prop de 18 mesos esperant que el Ministeri de Seguretat Social respongui oficialment a la seva justa demanda de poder jubilar-se de manera anticipada i voluntària.

El Sindicat d'Infermeria, SATSE, ha denunciat que el “silenci administratiu” del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions està perpetuant la discriminació pateix el col·lectiu d'Infermeria, majoritàriament femení, respecte a altres professions, integrades majoritàriament per homes, que sí que gaudeixen des de fa anys de la possibilitat de jubilar-se de manera anticipada.

En una carta dirigida al ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, el president de SATSE, Manuel Cascos, li recorda que el passat 5 d'octubre de 2021 es va sol·licitar formalment al seu departament l'inici dels tràmits necessaris per a procedir a la regulació d'un coeficient reductor de l'edat de jubilació en favor de les infermeres i infermers que presten els seus serveis en l'àmbit sanitari o sociosanitari del nostre país.

Una reclamació que se sustenta en el fet que La Llei General de la Seguretat Social preveu la possibilitat de rebaixar l'edat mínima de jubilació per raó de l'activitat, en aquells grups o activitats professionals els treballs de les quals siguin de naturalesa excepcionalment penosa, tòxica, perillosa o insalubre i acusin elevats índexs de morbiditat o mortalitat.

Sobre aquest tema, el Sindicat subratlla que, transcorreguts ja prop de 18 mesos, les infermeres i infermers del nostre país encara no han obtingut cap resposta oficial per part del Ministeri a una demanda que també va ser la d'altres professionals, com els policies, bombers, miners o toreros, i que sí que van aconseguir fa anys.

“Atès que la Infermeria és una professió majoritàriament femenina, amb entorn d'un 85 per cent de dones, s'està produint una discriminatòria bretxa per raó de gènere que, en lloc d'haver desaparegut ja fa anys, es manté i perpetua en el temps. Cosa que no és pròpia d'un govern progressista que assegura defensar sempre, i en tots els àmbits, la igualtat entre homes i dones”, assenyala.

SATSE adverteix des de fa molt temps que la qualitat i seguretat de l'atenció i cures que ofereix el nostre sistema sanitari a més de 47 milions de persones es veuen seriosament afectats per les condicions especialment dures i penoses que sofreixen els professionals d'Infermeria.

En concret, les infermeres i infermers sofreixen diàriament una contínua sobrecàrrega assistencial i uns nivells molt alts de responsabilitat i estrès que, juntament amb l'exposició a diferents riscos (biològics, químics, físics, psicosocials…) i a penoses condicions, com el treball a torns i a les nits, comporten l'aparició de determinades patologies i problemes de salut que empitjoren amb el pas dels anys, recalca.

“Una lamentable realitat que té conseqüències clares i directes en l'atenció al pacient, ja que els infermers i infermeres, per la naturalesa del seu treball i la complexitat d'aquest, necessiten una perícia i habilitats específiques, així com un estat de permanent alerta i vigilància, que es veuen afectats a causa de l'evolució cronològica natural de les persones”, apunta.

Davant aquest clar deute pendent per part de l'administració amb les infermeres del nostre país, SATSE confia que el Ministeri de Seguretat Social es “digni” a informar com més aviat millor els professionals afectats sobre els avanços o treballs realitzats sobre aquest tema.

Aquesta carta se suma als més de 40.000 escrits d'infermers i infermeres que també s'han dirigit personalment al ministre de Seguretat Social, i que formen part de l'estratègia d'actuació de l'organització sindical, la qual no desistirà de la seva obstinació d'aconseguir la jubilació anticipada voluntària per als professionals sanitaris que constitueixen un pilar i motor imprescindible per a la sanitat del nostre país.