Quinze (i fins hi tot 20) pacients per infermera als hospitals: més riscos i un increment de la mortalitat

07 juny 2023
Multitudinaria concentración de SATSE ante el Congreso de los Diputados

Els resultats de l'estudi realitzat pel Sindicat d'Infermeria, SATSE, a tota Espanya sobre Ràtios d'Infermera per Pacient, són alarmants.

Vuit de cada deu infermeres consideren que el nombre de pacients que té assignat al seu hospital, centre de salut o centre sociosanitari no és l'adequat per poder prestar una atenció segura i de qualitat. Nou de cada deu afirma que no comptar amb una ràtio adequada de pacients incrementa les complicacions, els efectes adversos i la mortalitat evitable.

Així es conclou d'una macroenquesta realitzada per SATSE el mes de maig a un total de 6.260 infermeres i infermers de totes les comunitats autònomes, a més de Ceuta i Melilla, amb l'objectiu d'obtenir una “radiografia” actualitzada de la realitat que es viu als hospitals, centres de salut i centres sociosanitaris pel que fa a les ràtios pacients-infermera i les seves conseqüències en la salut i seguretat assistencial de les persones i també dels propis professionals.

L'enquesta s'ha realitzat mentre la Llei de Seguretat del Pacient es troba encara pendent de tramitació en el Congrés dels Diputats després de més de dos anys de bloqueig parlamentari. Una norma, impulsada per SATSE com a Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que cerca garantir una millor atenció sanitària i cures a les persones malaltes, a través d'una assignació màxima de pacients per infermera als hospitals, centres de salut i centres sociosanitaris.

El 84,83 per cent de les infermeres considera que la quantitat de persones que té assignada no és l'adequada per a poder prestar una atenció sanitària en condicions òptimes de qualitat i seguretat. Un nombre de persones que, a més, s'ha incrementat en els últims anys, segons el 57,16 per cent dels professionals consultats.

Així mateix, la pràctica totalitat de les infermeres enquestades (98,84%) assevera que no comptar amb una ràtio adequada de pacients per infermera incrementa els riscos de que la persona sofreixi complicacions i efectes adversos i el 90,12 per cent indica que no comptar amb una ràtio adequada de pacients per infermera/infermer està relacionat amb un increment de la mortalitat evitable.

Pel que fa a les ràtios existents en l'actualitat, l'enquesta evidencia que, en tots els casos, estan molt per damunt del que diferents estudis científics nacionals i internacionals (així com informes del Ministeri de Sanitat) consideren com a adequades i segures. “Són xifres que haurien d'avergonyir als responsables públics i polítics que segueixen sense fer res per a garantir la seguretat assistencial que requereixen pacients i ciutadans”, apunta.

 

Ràtios

En el cas dels hospitals, mentre que els estudis determinen clarament una ràtio màxima de 6-8 pacients per infermera, la majoria de les infermeres (7 de cada 10) superen els 10 pacients. En concret, el 63,33 per cent dels professionals enquestats afirma tenir fins a 15 pacients assignats en la seva jornada de treball de matí, una xifra que arriba al 65,57 per cent en el cas de les tardes. Així mateix, un 6,74 per cent té fins a 20 pacients en el cas dels matins i un 17,58 per cent a les tardes.

Aquestes xifres empitjoren en el cas de les nits, en les quals el 43,54 per cent de les infermeres enquestades per SATSE diu tenir fins a 20 pacients, mentre que un 38,96 per cent té fins a 15 pacients. Un 9,58 per cent assegura tenir més de 20 pacients al seu càrrec durant aquesta jornada de treball.

Pel que fa als centres de salut, el 42,62 per cent dels professionals assegura tenir assignats més de 1.500 pacients, mentre que un 31,42 per cent apunta fins a 1.500 pacients, i en els centres sociosanitaris, el 33,49 per cent de les infermeres enquestades diu tenir assignades fins a 100 persones, i un 20,75 per cent, fins a 150 persones al seu càrrec, sent el 14,15 per cent les que tenen més de 150 persones.

Preguntades per les conseqüències que comporta per al ciutadà no disposar del nombre adequat d'infermeres, el no tenir el temps suficient per atendre i prestar cures al pacient és la resposta més generalitzada (81,22%). Li segueixen la possibilitat de cometre errors professionals involuntaris (78,30%); un dèficit en la vigilància requerida per  la seguretat del pacient (60,18%); la insatisfacció i malestar de la persona amb l'atenció rebuda (39,50%) i pitjors resultats en salut (26,54%).

Per tot això, un 99,11% dels professionals enquestats considera necessària una Llei estatal que garanteixi una assignació màxima de pacients per cada infermera/infermer als hospitals, centres de salut i centres sociosanitaris. “Es tracta d’un missatge clar de les infermeres del als partits polítics que segueixen sense impulsar la tramitació d'una llei que contribuirà a evitar riscos, complicacions i defuncions en el nostre sistema sanitari”, conclou SATSE.