La Mesa Infermera rebutja nous perfils professionals en les residències de gent gran

26 abril 2021
Una enfermera vacuna contra el COVID a una mujer de la tercera edad

Oposició infermera a la proposta del PSOE en el Congrés de crear un nou cicle formatiu de grau superior de supervisió socioasistencial.

La Mesa de la Professió Infermera, integrada pel Consell General d'Infermeria (CGE) i el Sindicat d'Infermeria, SATSE, ha traslladat al Grup Socialista en el Congrés dels Diputats que la millor solució per a millorar l'atenció i cures que es presten en les residències de gent gran és reforçar als professionals sanitaris qualificats per a realitzar aquestes labors assistencials i de supervisió sociosanitària, com són les infermeres i infermers, en lloc de crear un cicle formatiu de grau superior de supervisió socioasistencial que comportaria conflictes de competències i la destrucció d'ocupació entre les infermeres i les auxiliars d'infermeria que treballen en aquests centres.

En una carta dirigida a la diputada socialista Mª Luz Martínez, proponent de la Proposició no de Llei sobre el nou grau de supervisió socioasistencial, la Mesa de la Professió Infermera coincideix en els arguments de la proposta del PSOE relatius al fet que l'actual pandèmia del Covid-19 ha posat de manifest la necessitat de comptar amb un bon model d'atenció residencial per a les persones grans i que, per a això, han de millorar els serveis prestats en els centres de cara a evitar que, en el cas que es tornin a produir situacions de contagis generalitzats, es compti amb l'organització, previsió i gestió adequades perquè els riscos siguin els menors possibles.

Així mateix, la Mesa subratlla que, al marge de la situació actual o possibles futures crisis de caràcter excepcional, els nostres majors i centres sociosanitaris han de ser proveïts de manera ordinària i estructural dels adequats recursos per a una millor atenció, entre ells, comptar amb el personal qualificat necessari que pugui atendre les necessitats que precisin les persones dependents i no dependents.

No obstant això, la Mesa de la Professió Infermera manifesta la seva disconformitat amb el plantejament del PSOE que, malgrat tots els perfils que en l'actualitat existeixen en les residències de gent gran, no hi ha cap concret que respongui a un perfil mixt que pugui dur a terme les tasques d'organització d'auxiliars, la supervisió socioasistencial, la coordinació de personal, l'atenció a les famílies i la gestió de la comunicació amb les persones grans i les seves famílies.

Sobre aquest tema, la Mesa recorda a la diputada socialista que la Llei d'ordenació de les professions sanitàries deixa claríssimament clar que les infermeres i infermers són els responsables de la direcció, avaluació i prestació de les cures d'Infermeria orientats a la promoció, manteniment i recuperació de la salut, així com a la prevenció de malalties i discapacitats.

Així mateix, i aprofundint en una major qualificació, com el PSOE planteja, existeix també en el nostre ordenament jurídic l'establiment de l'especialitat d'Infermeria Geriàtrica, el programa formatiu de la qual, que es desenvolupa durant dos anys en manera residencial sota el sistema conegut com EIR, contempla totes les competències de supervisió, coordinació i gestió de la comunicació, entre altres.

Per això, la Mesa de la Professió Infermera assegura que la intenció de crear el nou títol de formació professional de grau superior de supervisió socioasistencial en residències de majors suposaria un “xoc frontal” amb les competències que, en aquests moments, són atribuïdes tant a les infermeres i infermers de cures generals com a les infermeres i infermers especialistes en Geriatria. D'aquí, afegeix, el rebuig a una proposta que, a més, comportaria la destrucció de milers de llocs de treball d'infermeres i auxiliars d'infermeria que treballen, en l'actualitat, en aquesta mena de recursos assistencials sociosanitaris.

Finalment, i a fi de poder abordar aquest important assumpte i analitzar possibles propostes de millora, la Mesa de la Professió Infermera demana a la diputada socialista mantenir una reunió en breus dates, en entendre que totes dues parts coincideixen en la necessitat urgent que les residències de majors prestin la millor atenció i cures possibles a un col·lectiu tan important i vulnerable alhora, com són les persones de més edat.