La meitat de les infermeres agredides a Catalunya han patit agressions fins a cinc vegades

04 maig 2022

Més de vuit de cada deu infermeres i infermers a Catalunya han estat agredits mentre exercien la seva labor assistencial i de cures en un centre sanitari o sociosanitari, dels quals prop de la meitat han patit agressions fins a cinc vegades i un 19 per cent en més de 10 ocasions.

El Sindicat d’Infermeria SATSE Catalunya ha fet públiques avui algunes de les dades corresponents a Catalunya que es desprenen de la macroenquesta realitzada pel Sindicat d'Infermeria, SATSE, a un total de 7.359 infermeres i infermers de totes les comunitats autònomes, a més de Ceuta i Melilla. La investigació ha tingut per objectiu fer una “radiografia” actualitzada del greu problema de violència en l'àmbit sanitari que pateixen les infermeres i infermers.  

En concret, el 84,19 per cent de les infermeres i infermers catalans consultats per SATSE ha patit alguna agressió, ja sigui física (empentes, retencions involuntàries, cops de puny…) o verbal (amenaces, vexacions, insults…) al llarg de la seva vida laboral per part de pacients i/o familiars.

Del percentatge d'infermeres i infermers agredits, el 45,83% ho ha estat en fins a 5 ocasions; el 17,89%, en una única ocasió; el 16,91%, entre 6 i 10 ocasions i el 19,36% en més de 10 ocasions. Com a dada concreta, en els dos últims anys marcats sanitàriament per la pandèmia del Covid-19, han patit algun tipus d'agressió el 74.07 per cent de les infermeres i infermers del nostre país. 

Així mateix, els professionals d'Infermeria pensen que l'ambient laboral en els centres sanitaris i sociosanitaris, així com la relació amb els pacients, ha empitjorat en els dos últims anys, i així ho manifesta el 77,48% per cent de les infermeres i infermers consultats.

Pel que fa a la tipología d'agressió patida, i tenint en compte que un tipus d'agressió no exclou un altra, i que una mateixa persona pot patir diferents tipus d'agressions, fins i tot dins d'un mateix acte de violència, es constata que, majoritàriament, són els insults (80,70 per cent) i les amenaces (75.69 per cent) les formes més freqüents d'agressió, seguides de les vexacions (32,58 per cent. Pel que es refereix a les agressions físiques, aquestes les han patit el 16,04 per cent dels enquestats i enquestades.

Dades totes elles molt greus i alarmants, conclou El Sindicat d’Infermeria SATSE Catalunya, que haurien de fer actuar de manera conjunta, coordinada i eficaç a totes les administracions públiques i empreses sanitàries privades, tenint com a referent una Llei estatal que lluiti contra aquest greu problema que afecta especialment el col·lectiu d'infermeres i infermers per la seva relació més estreta i pròxima amb el pacient i els seus familiars.