Fisioterapeutes ‘cremats’ i amb estrès, ansietat i altres problemes físics i psicològics l'any Covid

24 maig 2021
Fisioterapeuta inicia el tratamiento a un paciente con COVID 19

Set de cada deu fisioterapeutes asseguren tenir estrès i un clar esgotament emocional, mentre que prop de la meitat d'ells i elles afirma sofrir “burnout”, és a dir, trobar-se “cremat” en el seu treball per les seves difícils condicions laborals.

 

La gran sobrecàrrega i tensió laboral soferta pels fisioterapeutes durant la pandèmia del Covid-19 ha tingut conseqüències negatives en la seva salut a nivell físic i psicològic. Set de cada deu sofreixen estrès i prop de la meitat reconeix estar “cremat”, mentre que l'ansietat, el temor o l'angoixa afecta a la pràctica totalitat d'aquests professionals.

Aquests són els resultats d'una enquesta realitzada pel Sindicat d'Infermeria, SATSE, en el conjunt d’Espanya que evidencia que la pandèmia del Covid-19 ha passat una clara factura als fisioterapeutes que, al costat de les infermeres i infermers i el conjunt del personal sanitari, s'han dedicat des del seu inici a atendre milers de persones posant en clar risc la seva salut i seguretat, així com la de les seves persones més properes.

Segons l'estudi de SATSE, el 72,40 per cent dels fisioterapeutes enquestats asseguren tenir estrès i un 77,14 per cent un clar esgotament emocional. Així mateix, un 47,89 per cent d'aquests professionals afirmen sofrir “burnout”, és a dir, trobar-se “cremats” en el seu lloc de treball per les dures i difícils condicions laborals existents.

En aquest sentit, un 63,73 per cent dels fisioterapeutes consultats per l'organització sindical assenyalen que s'ha deteriorat l'ambient laboral en la seva unitat o centre, i un 55,53 per cent asseveren que han empitjorat les seves condicions de treball en els últims mesos.

 

 

Altres resultats de l'estudi realitzat per SATSE són que un 67,85 per cent considera que no té temps suficient per a prestar als pacients l'atenció més adequada i a un 57,74 per cent li queden activitats per realitzar, la qual cosa porta a un 59,58 per cent a prolongar el seu torn de treball per a poder realitzar les actuacions pendents.

L'enquesta també s'interessa pels principals símptomes que els fisioterapeutes asseguren patir a conseqüència del seu treball, tant a nivell físic (tensió muscular, alteracions del menjar o del somni…), com a nivell psicològic i emocional (nerviosisme, ansietat, temor, angoixa, irritabilitat, dificultat en la concentració…)

En concret, un 90,81 per cent dels fisioterapeutes enquestats manifesta haver sofert inquietud, nerviosisme, ansietat, temor o angoixa, dels quals prop d'un 40,47 per cent reconeix patir-ho de manera freqüent o molt freqüent. Així mateix, un 78,10 per cent assegura tenir la sensació que la situació li supera.

D’altra banda, el 85,37 per cent dels professionals que han realitzat l'enquesta de SATSE declaren tenir alteracions del somni (dormir en excés, sofrir insomni…), un 84,69 per cent dificultats per a concentrar-se i un 74,97 una disminució de la memòria.

SATSE subratlla que aquesta greu situació d'estrès i sofriment psicològic i físic, que és estructural en la labor professional els fisioterapeutes i que s'ha aguditzat enguany amb la pandèmia de la Covid-19, no pot continuar prolongant-se en el temps i, per això, exigeix als governs estatal i de les diferents autonomies que, amb caràcter urgent, posin en marxa mesures estructurals de recursos i mitjans per a acabar amb l'actual situació.