30 medidas para mejorar la situación y derechos de los EIR en Catalunya

30 maig 2023
Una chica estudia para el examen EIR

El Sindicat d'Infermeria trasllada al Conseller Manel Balcells un document amb diferents mesures per a millorar les condicions i drets dels professionals d'Infermeria que realitzen la Formació Sanitària Especialitzada (IIR), ja que sofreixen problemes i deficiències que els perjudiquen durant els dos anys de període formatiu.

El Sindicat d'Infermeria, SATSE, a Catalunya ha proposat a Manel Balcells una trentena de mesures per a millorar les condicions i drets dels professionals d'Infermeria que realitzen la Formació Sanitària Especialitzada (IIR) a Catalunya ja que, en l'actualitat, sofreixen diferents problemes i deficiències que els perjudiquen durant els dos anys de període formatiu.

Després de l'adjudicació de les places corresponents a les proves selectives per a l'accés enguany a la Formació Sanitària Especialitzada (IIR), la Secretària Autonòmica de SATSE Catalunya, Montse Peña, ha traslladat al Conseller Manel Balcells un document que contempla diferents millores en les condicions del personal resident en aspectes fonamentals, com són la jornada laboral i descansos, reconeixement retributiu, baremació o rotacions, entre altres.

SATSE reclama al Conseller Manel Balcells que realitzi les gestions que entengui oportunes perquè el Ministeri de Sanitat i les conselleries de Sanitat abordin aquest assumpte i implementin les mesures que es recordin de manera conjunta i coordinada per a millorar la situació d'aquests professionals sanitaris i s'acabi així amb una de les “assignatures pendents” que encara sofreix el nostre Sistema Nacional de Salut.

Entre altres propostes de millora, SATSE subratlla la necessitat que s'estableixi un nombre màxim de residents per cada tutor per a garantir una adequada ràtio personal docent/personal resident, i assegurar que pugui haver-hi tutories individuals i personalitzades.

Pel que fa a la seva jornada laboral i descansos, el Sindicat d'Infermeria ressalta que s'ha de respectar la directiva comunitària d'ordenació del temps de treball pel que fa a la limitació de la jornada complementària obligatòria. En concret, ha d'haver-hi un descans de 36 hores setmanals i 72 hores de descans ininterromput en un període de 14 dies. També un descans el dilluns per a aquelles guàrdies de dissabte que siguin superiors a 12 hores i un descans l'endemà de guàrdia entre setmana.

D'igual manera, SATSE subratlla que cal distingir la jornada dedicada a la formació de la part de jornada dedicada a la formació assistencial, calendarizando els dies assistencials dels dies de docència. D'aquesta manera, es pretén evitar que el personal resident rebi gairebé exclusivament formació assistencial, és a dir, treballant en planta, Urgències…, alguna cosa que succeeix de manera generalitzada.

Altres propostes del Sindicat d'Infermeria són que es reconegui el temps treballat com a resident amb caràcter general de barem de mèrits (bossa, carrera professional, OPEs i trasllats) i, en relació amb les seves retribucions, que es reconegui el temps de treball durant la residència a l'efecte de còmput general de triennis en la vida laboral.

Així mateix, SATSE denúncia que el reconeixement retributiu dels EIR és absolutament insuficient, per la qual cosa reclama el seu increment a través de diversos conceptes. Entre altres, proposa l'abonament del complement d'atenció continuada/jornada complementària (treball per torns, festius, nits, etc.), i l'abonament dels complements de triennis i carrera professional si ja s'estava percebent com a personal estatutari amb anterioritat a l'inici del període formatiu.

Finalment, el Sindicat d'Infermeria reclama a Manel Balcells que el complement de grau de formació arribi el primer any al 8 per cent del sou basi i fins al 38 per cent el segon any, i un augment retributiu per hora d'atenció continuada realitzada, diferenciant les hores festives ordinàries i les festives especials.