2 de febrer de 2019, data del nou examen EIR

14 setembre 2018
Quiero, puedo y voy a lograrlo

El 17 de setembre s'inicia el termini de presentació de sol·licituds, que finalitzarà el 26 del mateix mes.

valoración
 • Actualment 0 de 5 Estrelles.
Fes el teu comentari

L'examen per accedir a una de les 1.092 places EIR ofertes aquest any tindrà lloc el proper 2 de febrer. El 17 de setembre s'inicia el termini de presentació de sol·licituds, que finalitzarà el 26 del mateix mes.

El model de sol·licitud es facilitarà gratuïtament en el Ministeri de Sanitat, en les Delegacions i Subdelegacions de Govern de totes les comunitats autònomes i a la pròpia web del Ministeri de Sanitat.

La prova selectiva consistirà en la realització d'un exercici de 225 preguntes d'elecció múltiple més deu de reserva, i la seva durada serà de 5 hores.

Del total de places ofertes per a Infermeria, 379 són d'Infermeria Obstètric-Ginecològica (Llevadora); 203 d'Infermeria de Salut Mental; 18 d'Infermeria del Treball; 133 d'Infermeria Pediàtrica; 339 d'Infermeria Familiar i Comunitària, i 20 d'Infermeria Geriàtrica.

El calendari de les proves selectives és el següent:

 • Termini de presentació de sol·licituds: Des de 17 de setembre fins al 26 de setembre de 2018, tots dos inclosos.
 • Exhibició de les relacions provisionals d'admesos: A partir del dia 14 de novembre de 2018.
 • Exhibició de les relacions definitives d'admesos:A partir del 27 de desembre 2018.
 • Data de l'exercici:Dissabte, dia 2 de febrer de 2019.
 • Exhibició de les plantilles de respostes correctes:A partir del dia 5 de febrer de 2019.
 • Termini de reclamacions a les plantilles de respostes correctes:Dies 6, 7 i 8 de febrer de 2019.
 • Reunió de les Comissions Qualificadores per resoldre les reclamacions presentades:Dia 18 de febrer de 2019.
 • Exhibició de les relacions provisionals de resultats:A partir del dia 25 de febrer de 2019.
 • Exhibició de les relacions definitives de resultats:A partir del dia 21 de març de 2019.
 • Actes d'assignació de places:A partir del dimarts 22 d'abril de 2019. Conforme al calendari que aprovarà la Direcció general d'Ordenació Professional.
 • Termini possessori per a incorporació:27 i 28 de maig de 2019, tots dos inclusivament.

La nota de tall per a totes les titulacions es fixarà en el 35% de la mitjana aritmètica obtinguda pels deu millors exàmens. S'entendrà que superen la prova els aspirants dels quals la valoració particular de l'examen sigui igual o superior a aquest 35% de la mitjana dels deu millors. La resta seran eliminats i no obtindran número d'ordre. En la nota final, el valor de l'examen és del 90% i l'expedient acadèmic (mèrits acadèmics) és el 10 %.

Es manté com a requisit dels aspirants el compromís formal d'aportar en l'acte de presa de possessió certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals del Ministeri de Justícia, acreditativa que l'adjudicatari de plaça no ha estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual als quals es refereix el citat precepte.

Tota la informació necessària es troba a la web del Ministeri de Sanitat.

Afegeix els teus comentaris

Has d'estar identificat per pujar comentaris

Comentaris (0)

No hi ha cap comentari