Atenció agressions

SATSE posa a la disposició de totes les seves afiliades i afiliats un servei especial d'Atenció davant les Agressions, Assessoria i Defensa Jurídica i Cobertura en cas d'Incapacitat Temporal (IT).

Les agressions al nostre col·lectiu són un problema que per desgràcia no només augmenta diàriament en nombre de casos, sinó també en la seva gravetat.

Aquesta xacra constitueix una de les nostres principals preocupacions, i portem lluitant en contra d’ella molt temps, amb diferents iniciatives, propostes legislatives i campanyes de sensibilització.

Quan un professional sofreix una agressió, necessita suport i ajuda immediata, i per això oferim un servei que cobreixi les seves necessitats de manera integral a través de MSC Corredoria, mitjançant una assegurança totalment gratuïta en el qual s'inclouen com assegurats i assegurades tota la nostra afiliació.

Aquesta assegurança ofereix una cobertura integral, basant-se en tres aspectes fonamentals:

Assistència telefònica personalitzada

Servei d'atenció telefònica permanent (24 hores / 365 dies) per a atendre de forma personalitzada i urgent a l'afiliat o afiliada que ha sofert una agressió durant l'exercici de la seva activitat professional (ja sigui física o verbal, coaccions o amenaces), on personal especialitzat li atendrà i assessorarà quant a les mesures que pot emprendre. Aquest telèfon d'assistència permanent és el 91 000 17 44.

Cobertura d'Assessoria i Defensa Jurídica

Servei gratuït d'assessorament per part dels advocats de la companyia asseguradora que realitzaran l'estudi de viabilitat de la possible denúncia, redacció d'aquesta, seguiment del procediment fins a sentència, recursos necessaris i gestions per al cobrament de la indemnització que es reconegui en la sentència.

La cobertura es fa extensiva, per al cas de mort de l'assegurat o incapacitat declarada judicialment, a les persones designades com a beneficiaris en la pòlissa o, en defecte d'això, als hereus legals, ocorreguda amb motiu de les agressions sofertes.

Cobertura en cas de IT

Comprèn el pagament d'un subsidi diari de 60 euros, durant un termini màxim de 20 dies, per alteració de la seva salut imputable a una agressió soferta durant l'exercici de la seva activitat professional, que porti amb si la Incapacitat Temporal (necessària condemna mitjançant sentència judicial ferma). En aquesta cobertura queda inclosa expressament la IT per motius psicològics i/o psiquiàtrics.

Garanties i límits

  • Incapacitat temporal: 20 dies / 60 euros per dia
  • Assistència jurídica telefònica: 24 hores / 365 dies
  • Defensa de la responsabilitat penal i constitució de fiances penals: 6.000 euros
  • Reclamació de danys: 6.000 euros
  • Reclamació a pacients per demandes infundades: 6.000 euros

Pots obtenir un certificat d'adhesió a la pòlissa en aquest formulari.