DOGC el DECRET LLEI 2/2013, de 19 de març, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes

Decreto que mejora la prestación por IT establecida en Octubre del 2012, modificación que aumenta al 100% el cobre del sueldo en caso de baja por hospitalización, operación o tratamiento oncológico

45,15 kB Descarregar