Decret Legislatiu 171997 de 31 de octubre pel que s'aprova un text únco dels perceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya

259,76 kB Descarregar