Ressolució GAP_2765_2007 de 10 de setembre que modifica la Ressolució GAP_1644_2007 de bases generals que regiran los processos selectius per l'accés als cossos de la Generalitat de Catalunya

209,92 kB Descarregar