Ressolució GAP_2765_2007 de 10 de setembre que modifica la Ressolució GAP_1644_2007 de bases generals que regiran los processos selectius per l'accés als cossos de la Generalitat de Catalunya

209,92 kB Descarregar
  • Facebook
  • Twitter
  • google+
  • linkedin
  • email