Decret 359_1986 de 4 de desembre que estableix la fòrmula de jurament o promesa en la presa de possesió de funcionaris de la Administración de la Generalitat

27,68 kB Descarregar