Ley 11/2011 del 29 de desembre de reestructuració del sector públic per agilitzar l'activitat administrativa - Normativa Generalitat de Catalunya

790,40 kB Descarregar