Vistiplau del Congrés a la llei que podria convertir a Espanya en el primer país europeu a garantir la seguretat del pacient

15 desembre 2020
Votación en el Congreso de los Diputados en plena crisis del COVID 19

La Llei de Seguretat del Pacient, impulsada pel Sindicat d'Infermeria, SATSE, ha obtingut el suport majoritari dels grups polítics.

El Ple del Congrés dels Diputats ha pres en consideració la Llei que podria convertir a Espanya en el primer país europeu i un dels primers del món a garantir la seguretat en l'atenció sanitària als pacients i al conjunt de la ciutadania a través d'una assignació màxima de pacients per cada infermera o infermer als hospitals, centres de salut i altres centres sanitaris i sociosanitaris.

Després del seu debat ahir en el Ple de la Cambra Baixa, la Llei de Seguretat del Pacient, impulsada pel Sindicat d'Infermeria, SATSE, ha obtingut el suport majoritari dels grups polítics per a ser presa en consideració i continuar així la seva tramitació parlamentària en la Comissió de Sanitat, obrint un espai de presentació d'esmenes amb la intenció de consensuar i aportar millores al text de la norma.

Una vegada conegut el resultat de la votació, SATSE ha mostrat la seva gran satisfacció perquè l'obstinació i esforç realitzat per centenars de milers de persones hagi permès el debat de la norma en el Congrés i ha volgut agrair als grups polítics el seu suport perquè aquesta llei, la primera de les seves característiques en la història de la sanitat espanyola, pugui seguir la seva tramitació parlamentària i convertir-se en realitat en pròxims mesos.

“El pas donat en el Ple del Congrés demostra que professionals sanitaris, representants polítics i ciutadania busquen el mateix objectiu de millorar i reforçar el nostre sistema sanitari, garantint per llei que qualsevol persona, independentment de la comunitat autònoma en la qual resideixi o de si acudeix a un centre públic o privat, rebrà unes cures i una atenció sanitària millor i més segura. Els pacients i ciutadans en general seran els més beneficiats en ser els que més necessiten aquestes garanties”, apunta SATSE

La norma presa en consideració estableix unes línies clares mínimes perquè els pacients disposin d'un número suficient i adequat d'infermeres i infermers en tots els hospitals, centres de salut o centres sociosanitaris, evitant així que l'actual dèficit estructural de plantilles que existeix al nostre país pugui continuar perjudicant l'atenció que reben els pacients i ciutadania i que provoca, fins i tot, més defuncions, com constaten nombrosos estudis nacionals i internacionals.

En concret, i pel que fa a els hospitals, la Llei de Seguretat del Pacient estableix que s'assigni un màxim de sis-vuit pacients per cada infermera, i en el cas dels centres de salut, la assignació de població per cada infermera o infermer no haurà de superar mai els 1.500 habitants. La realitat actual és que en molts dels nostres hospitals hi ha entre 15 i 20 pacients per cada infermera, i en els centres de salut, l'assignació de pacients per infermera és d'entre 1.600 i 2.000 persones

“Es tracta d'una norma necessària, justa i igualitària que beneficia a tothom, i de manera especial als pacients, que respon també al compromís consensuat pels partits polítics en la Comissió per a la Reconstrucció Social i Economia del nostre país de millorar i reforçar el Sistema Nacional de Salut a través d'una dotació adequada de les plantilles d'infermeres ”, assenyala.

Sobre aquest tema, l'organització sindical recorda que Espanya té una ràtio de cinc infermeres per 1.000 habitants, mentre que la mitjana a la UE és de gairebé nou infermeres per 1.000 habitants, la qual cosa la situa en el “fanalet vermell” en totes les anàlisis i estudis, havent-hi, a més, països que superen les 15 i 17 infermeres per 1.000 habitants.

La Llei Seguretat del Pacient va entrar al Congrés dels Diputats com una Iniciativa Legislativa Popular una vegada que va aconseguir l'any passat prop de 700.000 signatures de ciutadans i professionals sanitaris, a més de comptar amb el suport d'organitzacions de pacients i usuaris, personalitats de la societat espanyola (comunicació, cultura, esport…) i associacions infermeres de tot el món.