“Serem el primer país del món en el que les infermeres prescriguin amb totes les garanties”

23 octubre 2018
¡Logrado! Aprobado el nuevo Real Decreto de Prescripción Enfermera

El Sindicat d'Infermeria, SATSE, ha destacat avui que l'entrada en vigor del nou Reial decret de prescripció infermera converteix a Espanya al primer país del món en el qual totes les infermeres i infermers podran prescriure determinats medicaments amb totes les garanties jurídiques, la qual cosa redundarà en una millor atenció i seguretat per als ciutadans.

Després de la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) del Reial decret 1302/2018, de 22 d'octubre, pel qual es modifica el Reial decret 954/2015, de 23 d'octubre, pel qual es regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà per part dels infermers, SATSE ha subratllat que el nou text normatiu suposa un avanç històric per a les infermeres i infermers que beneficia a tots, professionals sanitaris, ciutadans i al Sistema Sanitari en el seu conjunt.

El Sindicat d'Infermeria ha volgut agrair l'altura de mires demostrada pel Fòrum de la Professió Mèdica, representat pel president de l'OMC, Serafín Romero, i el secretari general de la CESM, Francisco Miralles, en prioritzar l'interès general i propiciar un acord previ de les dues professions que ha fet possible aquest Reial decret que impulsarà la bona col·laboració entre els col·lectius mèdic i infermer.

De cara a l'elaboració dels protocols i guies de pràctica clínica i assistencial que estableix el Reial decret com a necessaris per concretar aquells supòsits específics en els quals es pot precisar la validació mèdica prèvia a la indicació infermera, SATSE ha mostrat la seva total col·laboració per a què el treball que es realitzi sobre aquest tema a la Comissió Permanent de Farmàcia del Consell Interterritorial del SNS es desenvolupi de la forma més eficaç i àgil possible.

“Estem convençuts que a tots (Ministeri de Sanitat, conselleries de Salut de les CC.AA., infermers, infermeres, metges…) ens uneix el mateix interès per a que no calgui esgotar els dos anys que estableix el nou Reial decret per finalitzar els treballs i tots els professionals puguin treballar en les millors condicions possibles de cara a oferir una òptima atenció i cures als pacients i ciutadans en general”, apunten des de SATSE.

D'igual manera, des de l'organització sindical s'espera que les conselleries de Sanitat de les comunitats autònomes regulin amb urgència el procediment per acreditar als professionals d'Infermeria.

 

Beneficis

Quant a les conseqüències de la prescripció infermera, SATSE destaca que, per als professionals, ofereix seguretat jurídica a una intervenció més del procés de cures del pacient atorgant-li el paraigua legal que correspon. A més, s’adequa perfectament a la formació acadèmica dels mateixos, i al desenvolupament actual de la professió, i augmenta la capacitat resolutiva del professional d'infermeria, dins de l'equip sanitari, agilitzant el desenvolupament integral del seu treball i el de l'equip de salut.

Per als ciutadans, la prescripció infermera facilita un major apropament del professional i el pacient, i li ofereix una major seguretat, ja que hi ha un control més proper de l'evolució del tractament a seguir, es detecten millor possibles efectes adversos i es propicia un millor compliment terapèutic. Suposa, a més, una eina fonamental per garantir la continuïtat de les cures i agilitzar la presa de decisions.

Finalment, i pel que fa al Sistema Sanitari en el seu conjunt, la prescripció infermera comporta una racionalització i optimització de l'ús dels recursos disponibles; millora la qualitat assistencial, redueix els temps d'espera, evita la saturació en consultes i elimina gestions administratives.

A destacar

  • Nuevo Real Decreto de Prescripción Enfermera

    24 octubre 2018 - 210,57 kB Descargar