SATSE reivindica el paper en educació per a la salut de les infermeres i matrones

03 febrer 2012

L’Organització pensa que “s’han de superar enfocaments morals o ideològics i tenir una actitud més funcional i sostenible pel que fa als serveis sanitaris”. // La Organización piensa que “se deben superar enfoques morales o ideológicos y tener una actitud más funcional y sostenible con respecto a los servicios sanitarios”.

Arrel de l’anunci fet per la Ministra Ana Mato sobre la possibilitat d’exigir una recepta per a dispensar la píndola postcoital (Levonorgestrel), SATSE ha volgut recordar la funció cabdal que tenen a Catalunya les llevadores dels ASSIR (Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva) en l’educació per la sexualitat i l'afectivitat, l'embaràs no desitjat i la prevenció d’infeccions de transmissió sexual (ITS).  SATSE ha demanat al Ministeri que “potenciï aquest servei i es plantegi la seva expansió”, ja que existeix evidència científica de que la prevenció i l’educació sanitària son les eines que millor contribueixen a tenir una població sana i autònoma. A més, SATSE afirma que aquests són “serveis més econòmics que eviten conseqüències encara més costoses per la societat, com són reincidències habituals en l’ús de la contracepció d’emergència, avortaments o malalties venèries”.

SATSE explica que des de que es va introduir la lliure presa d’aquesta píndola, “han baixat considerablement el nombre d'avortaments en noies adolescents i joves”, per això demana a la Ministra que “superi enfocaments ideològics, morals i polítics” i inverteixi en promoure programes d’educació per a la salut i l’autocura.

El Sindicat afirma que el col·lectiu de llevadores és l’ideal per realitzar aquestes funcions,  ja que són professionals que estan molt a prop de l’usuari.  El fet de que els ASSIR es trobin a l'Assistència Primària facilita l'accés als joves i adolescents. “Ja sigui des dels ASSIR, o a través de programes com Salut i Escola on es treballa conjuntament amb les infermeres, el col·lectiu té molt a aportar a la societat” afirmen des de SATSE.

Enfocats cap a la sostenibilitat

Segons el Sindicat “el que cal és difondre una actitud saludable i responsable envers al sexe” a més de “fer difusió sobre l’ús correcte de la contracepció d’emergència”. Les infermeres recorden que “pel que fa a l’ús dels medicaments, la infermeria té un gran paper de difusió, que permetria reduir el malbaratament i promoure l’estalvi en farmàcia”.