SATSE reclama al ministre de Sanitat un Observatori de les Dones en l'àmbit sanitari

18 novembre 2020
Rompe con los estereotipos

El seu objectiu és acabar amb els nombrosos casos d'imatges, actituds i comportaments que perpetuen estereotips sexistes i retrògrads sobre les professionals sanitàries, especialment de les infermeres.

El Sindicat d'Infermeria, SATSE, ha reclamat al ministre de Sanitat, Salvador Illa, que constitueixi un Observatori de les Dones en l'àmbit sanitari que treballi per a acabar amb el tractament sexista i estereotipat que sofreixen encara les professionals sanitàries al nostre país, i molt especialment les infermeres.

SATSE recorda a l'actual responsable del Ministeri de Sanitat que les seves antecessores en el càrrec, María Luisa Carcedo i Dolors Monsterrat, es van mostrar receptives a la proposta del Sindicat de crear un observatori d'aquestes característiques i, fins i tot, es va elaborar un esborrany de Reial decret del qual no s'ha sabut res més des de fa ja temps.

L'organització sindical continua considerant molt necessari que es constitueixi un Observatori de la Dona en l'àmbit sanitari que pugui treballar per a acabar amb els nombrosos casos de difusió d'imatges, actituds i comportaments que perpetuen estereotips sexistes i retrògrads sobre les professionals sanitàries, especialment sobre les infermeres.

El Sindicat d'Infermeria subratlla, a més, que el PSOE, partit amb tasques de Govern en l'actualitat, també es va mostrar receptiu a la seva reclamació quan es trobava en l'oposició, i va presentar una Proposició no de Llei en el Congrés dels Diputats en la qual reclamava al Govern la creació d'un Observatori per la igualtat en les professions sanitàries, entre altres accions.

“Malgrat els avanços aconseguits fins a data, com la no comercialització de disfresses sexistes d'infermeres en grans superfícies comercials, la lamentable realitat és que encara persisteixen actituds, comportaments i actituds a través dels mitjans de comunicació i en la nostra realitat quotidiana que perpetuen una imatge de les dones que perjudica greument el seu honor i reconeixement social”, afirmen des de l'organització sindical.

 

Per això, SATSE reclama que el Ministeri de Sanitat creï un organisme que faci un "seguiment detallat" dels casos que es vagin produint i estableixi un pla d'actuació amb totes les mesures a adoptar perquè no es repeteixin mai més.

Aquest òrgan, segons el parer del Sindicat, hauria d'estar vinculat al Consell Interterritorial del SNS perquè les seves propostes d'actuació fossin acordades i implantades en totes les comunitats autònomes. Així mateix, hauria d'elaborar i presentar públicament, almenys, una vegada a l'any, un informe sobre els casos registrats en els mitjans de comunicació i altres àmbits, així com les accions realitzades sobre aquest tema.

La lluita per la igualtat i la no discriminació per raó de gènere ha estat sempre un senyal d'identitat del Sindicat d'Infermeria, que ha impulsat al llarg del temps successives accions i campanyes de sensibilització, com la que roman activa en l'actualitat, sota el lema “Trenca amb els estereotips”, que posa l'accent a bandejar la imatge sexualizada i estereotipada de les dones infermeres.