SATSE denúncia: “el CatSalut institucionalitza el maltractament laboral”

24 novembre 2020
Enfermera en plena intervención a un paciente con COVID 19

“Les situacions excepcionals, mereixen mesures excepcionals, però la COVID ara no és una situació excepcional, és una realitat que patirem molt de temps i no podem permetre més improvisacions” denuncien des de SATSE, arrel de la publicació per part del Cat Salut de la Instrucció 7/2020, que afecta a tots els centres sanitaris de la xarxa pública SISCAT. 

El document substitueix l’emès durant la primera onada de la pandèmia COVID 19 i torna a permetre a les Direccions anul·lar drets bàsics de qualsevol treballador: descansos, permisos, vacances o l’opcionalitat de les hores extres, amb una clara opacitat a l’hora de decidir l’aplicació o escalada de les mesures i sense cap mesura d’acompanyament.

Per exemple, permet la modificació de vacances però no regula la garantia de que el professional podrà gaudir-les amb el mateix règim després, no dona una solució als dies de lliure disposició regulats al conveni (que moltes empreses fan servir com borses d’hores), les hores extres tornen a quedar fora del límits màxims de la normativa bàsica, etc.

Pot ser que CATSALUT pensés en aportar alguna mesura complementària per mitigar els efectes de les mesures que es poden acordar amb la seva instrucció,  com garantir el pagament íntegre dels àpats a tot el personal que fa o passa a fer més de 10 hores, o proposar la eliminació de les limitacions de la llei de pressupostos en el ajuts socials i tiquets menjador, la limitació al pagament de les hores extres. O establir la garantia, sense cap dubte, de que superada la situació tots els professionals recuperen els dret “suspesos” que no eliminats.  

La instrucció preveu una sola mesura “recolzament psicològic”. SATSE assegura que “com a mínim son conscients que estem cremats (pot ser per aquesta instrucció o per el protocol de contacte amb un positiu que ens obliga a reincorporar-nos a la feina si la PCR és negativa tot i esta dins del 7 primers dies del contacte,  etc..)” expliquen.

Des de SATSE tornem a demanar:

  1. Mesures complementaries que minimitzin l’impacte de qualsevol suspensió de drets als professionals per motius excepcionals:abonament d’àpats, eliminació de les retallades pressupostaries en condicions laborals, garantí de retorn de drets sospesos (ni es perd cap dia de vacances ni cap dia de lliure disposició), no afectar a les mesures de conciliació de vida laboral i familiar i indemnització de la disponibilitat forçada. 
  2. Criteris clars i específics per fiscalitzar l’actuació de les direccions que poden fer servir aquesta instrucció només amb la paraula “pandèmia”....
  3. Un pla de recuperació i blindatge de drets que tingui el seu centre el binomi essencial a la sanitat “professional sanitari-usuari/a”, perquè la nostra feina no s’acaba amb la pandèmia, tenim molta activitat assistencial ordinària modificada per la COVID que desprès, amb la previsió habitual voldran que tornem a pagar els mateixos.
  4. Ratis professionals infermera adequats, perquè ara estem a la cua d’Europa i amb decisions com aquestes nomes aconseguiran mes fuga de professionals, mes problemes de cobertura a llarg i mig termini.

A la nostra pell

“Veiem clarament que la solució passa per obtenir més recursos i en comptes d’això el que fan és extenuar al personal que tenen, sense recordar que som persones amb limitacions físiques i psicològiques” reclamen. “Nosaltres estem al peu del canó i sempre hem donat tot el que podíem, però ja és el segon cop que es permet que se’ns retirin drets laborals que qualsevol consideraria bàsics. Ens han convertit en esclaus de la pandèmia i no podem permetre que continuï  normalitzant-se aquesta tècnica” exclamen.

“Pels sanitaris i per la societat és necessari recordar que cap infermera o treballador de la salut és una màquina, també som persones” reivindiquen.