SATSE Catalunya valora que el Ministeri hagi ampliat el temps per a reconèixer la Covid-19 com a accident laboral

05 agost 2020
Un enfermero de Atención Primaria toma una muestra de sangre de un joven en plena crisis del COVID 19

El Govern ha donat resposta a la demanda de SATSE, però el Sindicat encara reclama que sigui efectiva des del 21 de juliol i no des de l'1 d'agost perquè, de no fer-ho, es continuarà discriminant aquells professionals que s'hagin pogut infectar en aquests dies.

El Sindicat d'Infermeria, SATSE Catalunya, ha valorat positivament que el Govern hagi decidit finalment prorrogar la consideració dels contagis per la Covid-19 com a accident de treball, encara que ha reclamat que sigui efectiva des del 21 de juliol i no des de l'1 d'agost perquè, de no fer-ho, es continuarà discriminant aquells professionals que s'hagin pogut infectar en aquests dies.

SATSE Catalunya recorda que el mes de juliol passat, el Sindicat SATSE, es va dirigir al ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, per a reclamar-li que els contagis de la Covid-19 continuessin considerant-se accident de treball, i es mostra satisfet que aquest  s’hagi fet ressò de la petició sindical i hagi fet realitat dins de l'Executiu aquesta demanda. També ressalta la sensibilitat demostrada en aquest assumpte pel ministre de Sanitat, Salvador Illa.

“No era lògic ni just que es canviés la cobertura existent per al personal que presta els seus serveis en els centres sanitaris o soci-sanitaris, i no s'apliqués ja des del 21 de juliol el Reial decret que establia que els contagis es consideressin accident laboral i no malaltia comuna”, apunten des de l'organització sindical.

No obstant això, SATSE Catalunya no entén ni comparteix que ahir s'aprovés per part del Govern un Reial decret per a prorrogar aquesta consideració d'accident de treball des de l'1 d'agost de 2020, ja que no es dóna cobertura a aquells professionals sanitaris que s'hagin pogut contagiar des del 21 de juliol fins a la data esmentada.

Per això, el Sindicat d'Infermeria demana al ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions que aquest Reial decret tingui caràcter retroactiu des del 21 de juliol, i assegura que, en cas contrari, propiciarà les reclamacions judicials pertinents de les infermeres, infermers i fisioterapeutes afectats per aquesta injusta decisió.

En concret, els contagis entre el 21 de juliol i 1 d'agost continuaran sent considerats com a malaltia comuna disminuint, per tant, la cobertura als treballadors, reduint les seves prestacions econòmiques i deixant en una clara desigualtat als mateixos respecte a altres companys i companyes pel simple fet d'haver-se contagiat en aquestes dates, assenyalen des del Sindicat d'Infermeria. 

En tot cas, el Sindicat d'Infermeria continua defensant que les infermeres i infermers treballen en una situació permanent de risc per a la seva seguretat i salut, en realitzar una activitat assistencial contínua al llarg de les 24 hores del dia durant tot l'any en condicions de penúria, perillositat i toxicitat, per la qual cosa la seva activitat ha de comptar amb els drets inherents a qualsevol professió de risc.

Sobre aquest tema, SATSE Catalunya subratlla que les condicions laborals de les infermeres i infermers són especialment dures i penoses al llarg de tota la seva trajectòria professional, ja que es veuen sotmesos a nombrosos riscos que influeixen de manera decisiva en la seva salut i que són intrínsecs a la seva professió, la qual, a diferència d'altres col·lectius sanitaris, s'exerceix de manera contínua i permanent.