SATSE buscarà el suport dels partits en el Congrés a la seva Llei contra les agressions a sanitaris

02 octubre 2020
¡Stop Agresiones! Nada justifica una agresión

Les agressions cap als professionals sanitaris constitueix una greu xacra que porta molts anys afectant el nostre sistema sanitari i que ha tornat a repuntar amb virulència després del període d'emergència sanitària per la Covid-19.

El Sindicat d'Infermeria, SATSE, traslladarà als grups polítics amb representació parlamentària el seu projecte de norma contra les agressions als professionals sanitaris per a recaptar el seu suport i que el nostre país compti amb una llei estatal que acabi amb una greu xacra que ha tornat a “repuntar” amb virulència després de l'emergència sanitària per la Covid-19.

El president del Sindicat, Manuel Cascos, s'ha dirigit ja als responsables sanitaris dels partits polítics en el Congrés dels Diputats per a mantenir en breus dates una trobada en el qual abordar el greu problema de les agressions, tant físiques (empentes, cops…) com a verbals (insults, amenaces…), al personal sanitari, i que afecta especialment les infermeres i infermers en tots els serveis de salut.

Segons el Sindicat, les agressions cap a les infermeres constitueixen una greu xacra que porta molts anys afectant la nostra sanitat i que ha tornat a “repuntar” greument després del període d'emergència sanitària per la Covid-19. Apunta, sobre aquest tema, que tornen a ser cada vegada més freqüents els episodis de violència física i psíquica cap a aquests professionals per part de les persones a les quals cuiden i atenen o per part dels seus familiars, principalment

“Malgrat l'indubtable suport generalitzat a la labor dels professionals sanitaris, que es va reflectir en aplaudiments espontanis i reiterats durant el període de confinament, estem constatant, lamentablement, que ara han tornat amb especial virulència els insults, amenaces i un altre tipus d'agressions per part d'algunes persones”, reitera.

Davant aquesta lamentable realitat, que afecta vuit de cada deu infermeres i infermers al llarg de la seva trajectòria professional, SATSE considera que ha arribat l'hora que es doni una resposta conjunta, coordinada i eficaç en el conjunt del país a través de l'aprovació d'una norma estatal que impliqui i obligui a totes les administracions públiques sanitàries, així com a la sanitat privada i concertada.

 

En aquest sentit, l'organització sindical recorda que fa uns mesos va elaborar un esborrany de possible text normatiu que estableix un ampli conjunt de mesures (prevenció, sensibilització, informació, suport…) per a protegir a tots els professionals sanitaris víctimes d'agressions, i ara espera que sigui secundat pels grups polítics amb representació parlamentària.

El projecte de Llei elaborat pel Sindicat d'Infermeria contempla l'elaboració d'un Pla de Prevenció contra la Violència en l'àmbit sanitari en cada Servei de Salut autonòmic, així com en cada empresa o centre de treball, que inclogui les mesures en cada cas a implantar per a prevenir, evitar o disminuir el risc del personal sanitari de sofrir agressions.

La norma, que dedica part del seu articulat als drets i obligacions dels professionals sanitaris sobre aquest tema, inclou, així mateix, la creació d'un Observatori autonòmic contra la violència en l'àmbit sanitari, que secundi i millori les accions i mesures en els centres sanitaris públics i privats per a evitar, reduir i minimitzar les agressions, tant físiques com verbals, i les seves conseqüències.

Un altre aspecte en el qual incideix la normativa elaborada per SATSE és en la necessitat d'impulsar campanyes d'informació i sensibilització social. Sobre aquest tema, el Sindicat manté de manera permanent la campanya “#Stop Agressions, res justifica una agressió”, amb l'objectiu de conscienciar a administracions, professionals i ciutadans sobre la necessitat de treballar conjuntament per a acabar amb la violència en l'àmbit sanitari.