Pares i mares, professorat i infermeres demanen la mediació del Defensor del Poble per a protegir la salut dels alumnes

10 setembre 2020
Niña con mascarilla en la vuelta al cole

La Plataforma Estatal d'Infermera Escolar considera que les actuacions del Govern i les comunitats, amb motiu de l'inici del curs escolar, són positives però insuficients, ja que no s'ha impulsat la presència d'infermeres escolars.

La Plataforma Estatal d'Infermera Escolar ha sol·licitat al Defensor del Poble, Francisco Fernández Marugán, que exerceixi una labor de mediació davant el Govern i les conselleries de Sanitat i d'Educació de les comunitats autònomes, per a protegir la salut dels menors en el nou curs escolar, a través de la implantació generalitzada de la infermera escolar, ja que suposa una figura imprescindible per a la prevenció, vigilància i control de la transmissió del coronavirus en els centres educatius del nostre país.

La Plataforma, integrada pel Sindicat d'Infermeria, SATSE; el Fòrum Espanyol de Pacients, FEP, i el Sindicat Independent de l'Ensenyament Públic ANPE, trasllada al Defensor del Poble que les actuacions acordades pel Govern i les Conselleries d'Educació i Sanitat de les comunitats autònomes, amb motiu de l'inici del curs escolar, són positives però insuficients, ja que no s'ha impulsat la presència de les infermeres i infermers en els centres educatius.

La Plataforma considera que la detecció precoç de casos i la gestió adequada d'aquests, conformement als protocols conjunts establerts, només pot fer-se de manera efectiva si la realitzen professionals sanitaris, com són les infermeres i infermers, els quals han de treballar en el propi centre en plena coordinació amb els responsables d'aquest, la comunitat educativa i el servei sanitari i de salut pública de referència.

En concret, apunten que les infermeres i infermers escolars han de tenir una dependència i adscripció directa i exclusiva al centre d'atenció primària de referència en cada cas, però ser presents de manera contínua en el centre escolar que correspongui.

“Des de la Plataforma Estatal d'Infermera Escolar ens mou l'únic objectiu que és que el retorn a les classes per part dels nens, nenes i joves no tingui un impacte negatiu que empitjori l'actual situació motivada per la Covid-19, i, per això, ens sumem a les recomanacions també realitzades per experts, societats científiques sanitàries i moltes organitzacions de l'àmbit educatiu, social i polític, i reclamem la presència de les infermeres i infermers en els centres educatius”, assenyalen en la carta.

Un altre aspecte en el qual incideix la Plataforma és que la infermera o infermer escolar allibera al personal docent o a qualsevol altre membre de la comunitat educativa de les responsabilitats sanitàries que les autoritats públiques els han volgut assignar com a coordinadors o responsables Covid-19 en cada centre.

La Plataforma porta treballant des de molt abans de l'inici de la pandèmia de la Covid-19 per a aconseguir la implantació generalitzada de la infermera escolar en els centres educatius espanyols, igual que ja existeix en països del nostre entorn, com el Regne Unit, França, Suècia, i continuarà fent-ho perquè aquests professionals sanitaris puguin desenvolupar una important labor d'atenció, prevenció, formació i foment d'hàbits de vida saludables de cara millorar la salut i qualitat de vida actual i futura dels nens, nenes i joves.

Segons la Plataforma, el principal motiu del rebuig per part de les administracions a la implantació de la infermera escolar és l'econòmic quan generalitzar aquesta figura només suposaria entorn de 16-20 euros a l'any per habitant. Un cost residual si es compara amb els milers de milions d'euros que comporten per al nostre sistema sanitari públic diferents problemes de salut (diabetis, obesitat, consum de substàncies estupefaents, tabaquisme…) que una infermera escolar pot prevenir, apunta.