Noves accions per a garantir la protecció de l'alumnat en els centres a través de la infermera escolar

28 setembre 2020
Enfermera escolar: su salud tu tranquilidad

La Plataforma Estatal d'Infermera Escolar ha impulsat noves accions en constatar que les autoritats competents no han prioritzatla implantació de la figura de la infermera escolar.

Més de 150.000 fulletons informatius i 50.000 cartells es distribuiran en els centres educatius i sanitaris del nostre país, a través de la Plataforma Estatal d'Infermera Escolar, per a informar i sensibilitzar sobre la urgent necessitat de comptar en tots els centres educatius amb una infermera o infermer que atengui i protegeixi a l'alumnat, especialment en els actuals moments de crisi sanitària per la Covid-19.

La distribució d'aquest material és una més de les accions posades en marxa per la Plataforma Estatal d'Infermera Escolar, integrada pel Sindicat d'Infermeria, SATSE; el Fòrum Espanyol de Pacients, FEP; el Sindicat Independent de l'Ensenyament Públic ANPE, dins de la seva estratègia d'actuació davant les diferents administracions, i també a nivell polític i informatiu, que està desenvolupant en el conjunt de l'Estat per a aconseguir la implantació de la figura de la infermera escolar en tots els centres educatius del nostre país.

La Plataforma Estatal d'Infermera Escolar ha impulsat noves accions en les últimes setmanes en constatar que, lamentablement, la majoria de les autoritats competents, tant a nivell estatal com autonòmic, no han prioritzat garantir la seguretat i salut de nens, nenes i joves una vegada que han tornat a les aules en les diferents comunitats autònomes a través de la implantació de la figura de la infermera escolar.

 

La Plataforma considera que existeix un greu risc per a l'alumnat i el conjunt de la comunitat educativa al no comptar en la pràctica totalitat dels centres amb un professional sanitari, com és la infermera o infermer, que és qui millor pot responsabilitzar-se de la detecció precoç dels casos Covid-19 i de la gestió i atenció sanitària.

Des de la Plataforma s'incideix en què la infermera o infermer, sempre en plena coordinació amb els responsables del centre, la comunitat educativa i el servei sanitari de referència, és el “millor escut” per a lluitar contra aquesta greu malaltia, tenint en compte, a més, que existeixen molts nens, nenes i joves molt vulnerables en tenir altres patologies, com l'asma, diabetis o altres malalties respiratòries.

Sota el lema “La seva salut, la teva tranquil·litat”, la campanya d'informació i sensibilització social de la Plataforma Estatal d'Infermera Escolar inclou, a més de la distribució dels fulletons i la cartells, altres accions futures, com a material informatiu en diferents suports (escrit, audiovisual, online…), informació exterior i el foment de la participació social.

Els més de 150.000 fulletons i 50.000 cartells estan destinats a tota la comunitat educativa, infermeres i infermers i el conjunt de la ciutadania i informen, de manera clara, senzilla i molt visual, sobre els beneficis que comporta comptar amb una infermera o infermer en els centres educatius en àmbits, no sols relatius a l'atenció sanitària i cures que requereix l'alumnat de manera puntual o aquell amb malalties cròniques, sinó a l'hora de formar i informar sobre hàbits de vida saludables que evitin malalties, com l'obesitat, o el consum d'alcohol, tabac o altres substancies estupefaents, entre altres.

En aquest sentit, en aquest material informatiu s'incideix en què, a més de la labor assistencial i de prevenció i promoció d'hàbits de vida saludable entre l'alumnat, la infermera escolar allibera al professorat de la imposició de proporcionar una atenció sanitària per a la qual no està format ni té competències, i afavoreix en gran manera la conciliació de la vida laboral i familiar, evitant l'absentisme laboral dels pares i mares que es veuen obligats a acudir al centre per a atendre els seus fills i filles, així com l'absentisme dels nens, nenes i joves.

La labor informativa i formativa que pot desenvolupar la infermera escolar en matèria de prevenció i promoció d'hàbits de vida saludables complementa en positiu la formació impartida pel professorat en els centres, i evita malalties futures i els costos que per al sistema sanitari suposen. “Invertir en salut és estalviar en problemes i majors despeses a mitjà i llarg termini”, assenyalen des de la Plataforma.

La Plataforma defensa que hi hagi un model de consens entre Sanitat i Educació, que faciliti la presència de la infermera dins de la comunitat escolar. Per a això, s'han d'establir criteris normatius homogenis en tot l'Estat; assignar cada col·legi al centre de salut de referència, i que hi hagi una adscripció i pertinença integral de la infermera a l'equip d'Atenció Primària, però duent a terme la seva activitat exclusivament en l'àmbit educatiu.