La Mesa Infermera rebutja la realització de les proves de detecció del coronavirus a les oficines de farmàcia

30 setembre 2020
Enfermera realiza una prueba PCR del COVID 19 a un hombre

Són proves complexes a han de realitzar professionals sanitaris com a infermeres i infermers, donada la transcendència que la realització, interpretació i resultats de les mateixes tenen per a la salut dels ciutadans.

La Mesa de la Professió Infermera, integrada pel Consell General d'Infermeria (CGE) i el Sindicat d'Infermeria, SATSE, ha mostrat el seu absolut i contundent rebuig a que les proves de detecció del coronavirus a persones que poguessin estar infectades es realitzessin en les oficines de farmàcia privades pels riscos que suposaria per a la seguretat dels ciutadans, i ha defensat que siguin realitzades sempre pel personal sanitari que, com les infermeres, infermers o altres professionals, tenen la qualificació i competències per a fer-ho amb plenes garanties i de conformitat amb la normativa vigent.

Davant les peticions realitzades públicament des d'alguna organització dels farmacèutics per a que es puguin realitzar les proves de detecció del coronavirus a les oficines de farmàcia privades, la Mesa de la Professió Infermera subratlla que es tracta d'una activitat sanitària assistencial que han de realitzar, en tot cas, les infermeres i infermers o altres professionals sanitaris qualificats.

“És un absolut despropòsit voler convertir les oficines de farmàcia, que no oblidem que són un negoci privat, en centres sanitaris per a realitzar aquest tipus de proves, quan estaríem propiciant, a més, l'aparició i propagació de nous possibles focus de contagi de la Covid-19 entre la ciutadania en incentivar l'increment substancial d'un nombre important de persones en un mateix espai que, generalment, és tancat i limitat en la seva estructura”, assenyalen des de la Mesa.

En aquest sentit, SATSE i el Consell General d'Infermeria recalquen que la intenció dels farmacèutics va en contra de la política de seguretat i protecció de la salut dels ciutadans que han implementat les autoritats sanitàries en fomentar l'atenció telefònica i no presencial en Atenció Primària per a evitar així les aglomeracions i afluència de persones en els centres de salut i, d'aquesta manera, minimitzar els riscos de contagi i propagació de la malaltia.

Així mateix, la Mesa de la Professió Infermera apunta que les oficines de farmàcia no reuneixen en absolut les condicions adequades de seguretat per a garantir la protecció dels ciutadans a l'hora de realitzar aquest tipus de proves, reiterant la necessitat de comptar, per exemple, amb la delimitació de circuits segurs de trànsit de persones, una gestió optima de l'eliminació dels residus generats contaminats, personal qualificat per a la realització i interpretació de les proves, així com registre i trasllat dels resultats a la història clínica de cada ciutadà en la sanitat pública.

La realització d'aquesta mena de proves és una actuació complexa que no pot fer qualsevol, és imprescindible que sigui un professional sanitari preparat sobre aquest tema com les infermeres o els metges. Permetre que els farmacèutics realitzin aquestes proves suposa posar en risc la salut dels pacients, perquè una persona no qualificada pot extreure una mostra incorrecta i generar un “fals negatiu”. Per tant, permetre als farmacèutics dur a terme aquestes proves suposa un risc enorme per a la salut pública, a més de facilitar l'especulació injustificada de la sanitat pública per part dels farmacèutics amb oficina de farmàcia que són empresaris amb un compte de resultats.

La Mesa considera que les diferents autoritats competents de l'administració no han de donar satisfacció a l'afany desbordat dels empresaris que tenen oficines de farmàcia per incrementar els seus beneficis, devent en tot cas destinar a la sanitat pública els recursos i mitjans necessaris, per a assegurar la realització de totes les proves necessàries al conjunt de la ciutadania en els centres sanitaris públics o aquells habilitats per a tal comesa per part de professionals sanitaris, qualificats i sempre en el marc de la sanitat pública.

D'un altre costat, la Mesa mostra la seva sorpresa perquè algun antic responsable del Ministeri de Sanitat i algun partit polític s'hagin manifestat a favor de la possibilitat de realitzar aquestes proves en les oficines de farmàcia, constatant, segons el parer de la Mesa, un absolut desconeixement de la realitat actual, tret que aquest posicionament favorable a potenciar el negoci de les oficines de farmàcies privades pugui respondre a un altre tipus d'interessos que no són els sanitaris.

Tant SATSE com el Consell General d'Infermeria subratllen que aquesta proposta per part dels empresaris de les oficines de farmàcia és un nou intent d'ampliar el seu àmbit de negoci intentant realitzar uns serveis assistencials que ens els corresponen i que ja presten gratuïtament les infermeres, infermers i metges de la nostra sanitat pública en òptimes condicions de seguretat i garanties.

“Els farmacèutics no estan tenint en compte el risc que comporta convertir les 22.000 oficines de farmàcia privades en possibles focus de contagi i propagació del virus, en propiciar l'aglomeració de persones en espais reduïts i que es barregin possibles contagiats amb persones que acudeixen a qüestions habituals, com l'adquisició de medicaments o altres productes de venda en les farmàcies”, conclouen des de la Mesa.