Fisioterapeutes a Espanya: Sous paupèrrims, escàs reconeixement i penoses condicions

13 novembre 2020
Fisioterapeuta atiende a una paciente en plena crisis del COVID 19

El Sindicat d'Infermeria denuncia que els salaris dels fisioterapeutes, que oscil·len entre els 900 i 1.300 euros al mes, en el millor dels casos.

El Sindicat d'Infermeria, SATSE, ha denunciat la falta de reconeixement salarial a les penoses i difícils condicions laborals dels fisioterapeutes en ser retribuïts amb uns 900 euros al mes si treballen en centres privats i entorn de 1.300 euros mensuals si ho fan en la sanitat pública.

SATSE subratlla que el gran problema que sofreixen els fisioterapeutes del nostre país, com és el greu dèficit de plantilles en el sector públic, se suma que els sous que tenen, tant en la sanitat pública com en els centres privats, estan molt per sota del que haurien de cobrar sobre la base del seu treball, qualificació i competències.

En aquest sentit, l'organització sindical apunta que uns salaris que oscil·len entre els 900 i 1.300 euros al mes, en el millor dels casos, constaten que es tracta d'un col·lectiu professional sanitari que és injustament reconegut malgrat la seva imprescindible labor a l'hora d'oferir un tractament terapèutic i de rehabilitació per a diagnosticar, prevenir i tractar múltiples problemes de salut.

Una labor, apunta SATSE, que ha resultat especialment decisiva a l'hora d'atendre les persones afectades per la Covid-19, recordant que en els casos més greus totes elles necessiten rehabilitació i fisioteràpia per a recuperar-se dels efectes d'aquesta greu malaltia durant tot el temps que resulti necessari.

El Sindicat incideix en què la lamentable realitat és que en totes les comunitats autònomes existeixen enormes llistes d'espera per a poder ser tractat per un fisioterapeuta en els centres públics al no haver-hi “ni de lluny” el número suficient d'aquests professionals en els seus respectius serveis de salut. Per això, la gran majoria d'aquests professionals es veuen obligats a treballar en el sector privat on les seves condicions laborals són encara pitjors, en realitzar moltes hores i cobrar salaris inacceptables.

SATSE recorda que, segons conclou l'estudi “Anàlisi de la situació dels infermers, infermeres, matrones i fisioterapeutes en els centres sanitaris del país”, realitzat per un grup d'experts, enfront de la ràtio recomanada per l'Organització Mundial de la Salut d'un fisioterapeuta per cada 1.000 habitants, el nostre sistema sanitari públic compta amb un fisioterapeuta per 10.000 habitants, sent un 68 per cent dones i un 32 per cent homes.

L'organització sindical destaca que l'atenció a les persones amb malalties cròniques o en situació de dependència és un dels principals reptes de futur del nostre país, donat l'augment progressiu de casos que s'estan produint i, per això, insisteix en la importància de comptar amb més fisioterapeutes que puguin donar resposta a totes les necessitats existents dins del Sistema Nacional de Salut.

Sobre aquest tema, SATSE al·ludeix a la rendibilitat immediata, tant econòmica com social, que s'obtindria amb una adequada dotació de fisioterapeutes, ja que, a més de la millora de la qualitat de vida de la persona al llarg del seu procés de recuperació, la intervenció primerenca d'aquests professionals comporta la reducció dels temps de baixa laboral, així com la recuperació total, en moltes ocasions, de la funcionalitat i, per tant, un considerable estalvi en els costos sanitaris.