Els professionals del SISCAT donen el primer pas per la millora de les seves condicions laborals

15 desembre 2020
Enfermera habla con una mujer en una residencia de mayores en plena crisis del COVID 19

El Sindicat d’Infermeria SATSE Catalunya, junt a les formacions CCOO i UGT, ha denunciat el text del II Conveni col·lectiu del treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental concertats amb el Servei Català de la Salut.

SATSE Catalunya ha decidit donar aquest pas per a “poder seure a negociar i iniciar les negociacions per millorar unes condicions laborals que estan provocant un gran malestar a tot el col·lectiu d’infermeres”.  Com a eix vertebrador de les seves queixes el Sindicat planteja la pressió assistencial creixent, un problema que afecta a la feina i a la salut dels sanitaris, però també al servei que està rebent l’usuari.

Cuidar a qui ens cuida

“És essencial que s’estableixin unsràtios d’infermera pacientadequats i  que a l’horadesapareguin els contractes temporals i a temps parcial, per tal de que cada infermera tingui un número de pacients raonable al seu càrrec i els pugui atendre amb la qualitat que es mereixen” expliquen des de SATSE. El Sindicat argumenta que el que demanen “és l’establiment de unescondicions de feina que permetin cuidar de la salut dels professionalsque son la columna vertebral del sistema”. SATSE recorda que “som persones, no màquines i si no es té cura dels sanitaris, no podrem tenir cura dels demés”.

Pel que fa al temps treballat durant la seva jornada, les infermeres demanenque se’ls reconegui el temps de solapament de torns. “Necessitem com a mínim un quart d’hora per explicar a la infermera que treballarà el següent torn tot el que necessita saber sobre els nostres pacients. Si ella comença a les tres i jo marxo a les tres, només ho podem fer aportant sistemàticament el nostre temps personal” reclamen.

“Les direccions esperen que no tinguem vida personal, contractant a temps parcial, venint abans o sortint després i supeditant tot el que ens rodeja a les exigències del centre en el que treballem” protesten. Per això demanenmillorar i aplicar mesures que facilitin la conciliació de la vida personal i familiar.

En aquest sentit també recorden que hi ha moltes infermeres de primària que es veuen obligades a fer les visites domiciliàries utilitzant el seu vehicle personal.  SATSE exigeixque sigui l’empresa la que faciliti un transport segurque asseguri el correcte transport de material sanitari i mostres, al mateix temps que “no posi en risc la salut de les nostres famílies”.

Millorar les retribucions

Una altra raó per la qual el Sindicat ha decidit denunciar el II Conveni és per a poder negociaruna millora retributiva, que “estigui d’acord amb la responsabilitat que tenen les professionals infermeres, el paper central que tenen dins de la sanitat i els riscos per la seva pròpia salut als que s’enfronten a diari”. En aquest sentit SATSE volque s’implementi un plus de perillositatja que “ha quedat sobradament demostrat que hi ha un risc per a la nostra salut al desenvolupar la feina d’infermera”.

A més, el Sindicat demana que els professionals “no segueixin pagant la mala gestió dels diners que fan els centres” i reclama queles seves DPO (Direcció per Objectius) estiguin vinculades exclusivament al seu rendiment i no a l’equilibri pressupostari de l’empresa.  Aquest complement, ha recordat el Sindicat SATSE Catalunya, és una part especialment important del sou d’una infermera i quan no es rep suposa un percentatge de pèrdua d’ingressos major que la d’altres estaments.

Inici de les negociacions

Un cop denunciat el text s’hauran d’iniciar les negociacions per arribar a un acord entre els representants dels treballadors i les patronals. El Sindicat SATSE Catalunya recorda que “en el seu moment ja vam dir que continuaríem lluitant per a millorar les condicions de les infermeres de la concertada i ara estem donant el cop de sortida per a que aquesta lluita quedi formalitzada en un nou document regulador de la nostra feina”.