El Fòrum Professional denúncia la falta de diàleg amb el Ministeri de Sanitat a plena pandèmia de la Covid-19

01 octubre 2020
Reunión del presidente de SATSE y los presidentes del resto de organizaciones del Foro Profesional

El Sindicat d'Infermeria, SATSE, el Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM), el Consell General d'Infermeria (CGE), la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics (CESM) manifesten la seva preocupació.

El Fòrum Professional, integrat pel Sindicat d'Infermeria, SATSE, el Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM), el Consell General d'Infermeria (CGE), la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics (CESM) s'ha reunit avui per a abordar la difícil situació a la qual s'està enfrontant el nostre Sistema Nacional de Salut (SNS) per l'expansió de la Covid-19, i ha lamentat la falta de cerca de diàleg i acord del ministre de Sanitat, Salvador Illa, amb els representants dels professionals sanitaris.

El Fòrum Professional va reclamar el mes de febrer passat al ministre de Sanitat que impulsés el funcionament d'aquest important òrgan d'interlocució i, transcorreguts set mesos i després de reiterar-lo per última vegada per carta el mes de setembre passat, segueix sense haver-se convocat cap reunió de cara a abordar de manera conjunta entre totes dues parts els actuals problemes del SNS i les condicions en què desenvolupa la seva labor professional metges i infermeres.

Davant aquesta realitat, els presidents de SATSE, Manuel Cascos; el Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM), Serafín Romero; el Consell General d'Infermeria (CGE), Florentino Pérez Raya; i el secretari general de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics (CESM), Gabriel del Pou, van manifestar la seva preocupació per la falta d'interès del Ministeri de Sanitat per propiciar el diàleg i la cerca d'acords amb els representants de metges i infermeres i han acordat abordar futures accions conjuntes amb la intenció de revertir l'actual situació.

Tots ells van coincidir a ressaltar la importància de revitalitzar el Fòrum Professional, com així va quedar compromès pel Govern en el Pacte per la Sostenibilitat i Qualitat del Sistema Nacional de Salut, subscrit en 2013, i van recordar que, després de la seva constitució en 2015, els successius responsables ministerials no han complert el seu compromís de fomentar el diàleg i la participació amb els representants dels professionals sanitaris per a millorar el Sistema Nacional de Salut.

Un òrgan de diàleg i interlocució que consideren més important si cap en els actuals moments en els quals el nostre país s'enfronta a una segona ona de la Covid-19 i es requereix una actuació conjunta i coordinada que permeti afrontar aquesta pandèmia, i altres possibles en el futur, en les millors condicions per a donar una resposta sanitària que respongui a les necessitats assistencials del conjunt de la ciutadania.

Les organitzacions integrants del Fòrum Professional entenen que resulta inajornable reorientar l'actual política en matèria de recursos humans dins del Sistema Nacional de Salut i així ho han traslladat de manera reiterada al llarg dels últims mesos sense haver constatat un interès prioritari per les autoritats competents per a aconseguir aquest objectiu que comportaria un clar avanç en la millora de l'atenció sanitària que es presta al conjunt de la ciutadania del nostre país. Com a mostra de l'anterior és el gran malestar que ha produït el Reial decret llei 29/2020 que no ha comptat amb la participació de les professions mèdica i infermera.

Finalment, els presidents de totes les organitzacions del Fòrum Professional van reiterar l'absoluta necessitat que les principals actuacions i polítiques sanitàries siguin abordades amb els representants d'infermeres i metges, a l'ésser la millor manera que, una vegada consensuades, puguin implementar-se en el conjunt del sistema sanitari espanyol amb les majors garanties d'eficiència i eficàcia, i van concloure que si en els pròxims dies no són convocats pel ministre de Sanitat faran el seu treball al marge de les meses de diàleg i negociació.