Vuit de cada deu infermeres catalanes han sofert un accident biològic

09 febrer 2017

Un 79,3 per cent dels professionals d'Infermeria enquestats pel Baròmetre Infermer assegura haver sofert un accident biològic durant el seu exercici professional (puntxada, tall, esquitxades de fluids, etc.). L'estrès laboral per una excessiva càrrega de treball, l'ús de material inadequat i les males condicions del lloc de treball són, al seu judici, els principals factors que influeixen a l'hora de sofrir aquest tipus de contratemps.
 

valoración
  • Actualment 0 de 5 Estrelles.
Fes el teu comentari

En una nova onada del Baròmetre Infermer elaborat pel Sindicat d'Infermeria, SATSE, els 234 infermers de tota Catalunya enquestats han manifestat la seva opinió sobre la incidència dels accidents biològics en l'exercici de la seva professió, aportant informació molt valuosa per tenir una radiografia actualitzada sobre el que està passant als centres sanitaris, públics i privats.
 
 L'opinió majoritària és que els infermers són els professionals sanitaris amb més risc de sofrir aquest tipus d'accidents. En concret, un 69,66% per cent així ho considera, mentre que un 28,63% per cent entén que el risc és similar en totes les professions sanitàries. Tan sol un 1,71 per cent creu que altres professions comporten un major risc que Infermeria.
 
 Els principals factors que influeixen, en opinió dels infermers enquestats, a l'hora de patir un accident biològic són, per aquest ordre, l'estrès laboral causat per una excessiva càrrega de treball, l'ús de material inadequat i les males condicions existents en el seu lloc de treball, com la falta d'espai, llum inadequada, etc.
 
 D'un altre costat, un 92,74 per cent dels professionals d'Infermeria enquestats coneix l'existència, al seu centre de treball, d'un protocol sistemàtic d'actuació en cas de produir-se accidents biològics. Un 4,70 per cent, per la seva banda, apunta que no té coneixement del protocol.
 
 La difusió d'aquesta enquesta entre els professionals infermers es realitza de manera paral·lela al treball que està desenvolupant l'Observatori de Bioseguretat amb l'objectiu de recopilar dades i informació sobre la situació en la que es troben els centres sanitaris en aquesta matèria, en relació a l'activitat laboral dels infermers. Les dades de Catalunya són part d'un projecte del Sindicat d'Infermeria, el Baròmetre Infermer, que a nivell estatal ha enquestat a 4.608 infermers de tota Espanya.
 
 Incompliment
 
 Segons el parer de SATSE, administracions sanitàries i empreses que gestionen centres sanitaris estan fent cas omís a l'Ordre, de 2013, per la qual s'estableixen les mesures necessàries per a la prevenció de lesions causades per instruments tallants i punxants, i que va traslladar la Directiva de la Unió Europea aprovada en 2010 sobre aquest tema.
 
 L'organització sindical recorda que, donada la seva activitat diària, els professionals d'infermeria són un col·lectiu especialment afectat per aquest tipus de lesions que comporten una alta possibilitat de contagi de més d'una vintena de virus potencialment mortals, entre ells els de l'Hepatitis –tant B com a C– o del VIH, entre altres malalties transmissibles, dades que es veuen corroborades per la percepció que sobre aquesta matèria tenen els infermers.
 
 De forma periòdica, el Baròmetre Infermer aborda tant qüestions pròpies de la professió com altres assumptes d'interès sanitari, amb l'objectiu de determinar aquells aspectes que resulten més rellevants per als professionals i així incidir en ells davant les administracions públiques de cara a millorar la situació del col·lectiu i el sistema sanitari en el seu conjunt.

Afegeix els teus comentaris

Has d'estar identificat per pujar comentaris

Comentaris (0)

No hi ha cap comentari