Publicats els llistats provisionals de la prova EIR

21 novembre 2017
Mucha suerte

Els professionals interessats poden presentar la reclamació corresponent fins el proper dia 5 de desembre.

valoración
 • Actualment 0 de 5 Estrelles.
Fes el teu comentari

Els professionals interessats ja poden consultar les relacions provisionals d'admesos per fer la prova selectiva de formació sanitària especialitzada (EIR), que tindrà lloc el proper 10 de febrer de 2018.

Els llistats provisionals s'exhibeixen en el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (Passeig del Prado, 18-20, de Madrid) i en les Delegacions i Subdelegacions de Govern. Els aspirants que hagin indicat en la seva sol·licitud el correu electrònic rebran la informació per e-mail.

Així mateix, els aspirants poden obtenir informació personalitzada sobre la seva situació actual a través de la pàgina del Ministeri de Sanitat introduint el nombre d'identificació (NIF, Passaport...) amb el qual va presentar la instància a través de la següent adreça web.

És molt recomanable comprovar l'exactitud de les dades que contenen les relacions i, en cas necessari, presentar en el termini de deu dies, és a dir, fins al 5 de desembre de 2017, l'oportuna reclamació, utilitzant per a això el model que s'adjunta i que es facilita també en els llocs on s'exhibeixen les llistes (Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i les Delegacions i Subdelegacions de Govern).

En el cas d'aspirants no admesos les causes possibles de no admissió es detallen a la pàgina web del Ministeri, així com la forma d'esmena a través de la presentació del document que procedeixi segons s'indica. Així mateix, el Ministeri de Sanitat aconsella el correu certificat urgent per a l'enviament de reclamacions.

Examinades les reclamacions que es puguin presentar, les relacions definitives, una vegada aprovades, s'exhibiran a partir del 9 de gener de 2018, i en elles s'anunciaran les aules i taules d'examen assenyalades a cada aspirant. 

De les 1.053 places EIR convocades, 375 són d'Infermeria Obstétrico-Ginecològica (matrona); 193 d'Infermeria de Salut Mental; 18 d'Infermeria del Treball, 128 d'Infermeria Pediàtrica; 318 d'Infermeria Familiar i Comunitària i 21 d'Infermeria Geriàtrica.

Examen

La prova selectiva consistirà en la realització d'un exercici de 225 preguntes d'elecció múltiple, més deu de reserva, i la seva durada serà de cinc hores.

La nota de tall es fixarà en el 35 per cent de la mitjana aritmètica obtinguda pels deu millors exàmens. S'entendrà que superen la prova els aspirants la valoració particular dels quals de l'examen sigui igual o superior a aquest 35 per cent de la mitjana dels deu millors. La resta seran eliminats i no obtindran numero d'ordre. En la nota final, el valor de l'examen és del 90 per cent i l'expedient acadèmic (mèrits acadèmics) és el 10 per cent.

Es manté com a requisit dels aspirants el compromís formal d'aportar en l'acte de presa de possessió certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals del Ministeri de Justícia,  que acrediti que l'adjudicatari de plaça no ha estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

El calendari de les proves selectives és:

 • Exhibició de les relacions definitives d'admesos: A partir del 9 de gener de2018.
 • Data de l'exercici: Dissabte, dia 10 de febrer de 2018.
 •  Exhibició de les plantilles de respostes correctes: A partir del dia 13 de febrer de 2018.
 • Termini de reclamacions a les plantilles de respostes correctes: Dies 14, 15 i16 de febrer de 2018.
 • Reunió de les Comissions Qualificadores per resoldre les reclamacions presentades: Dia 28 de febrer de 2018.
 • Exhibició de les relacions provisionals de resultats: A partir del dia 6 de març de 2018.
 • Exhibició de les relacions definitives de resultats: A partir del dia 3 d'abril de 2018
 • Actes d'assignació de places: A partir del dia 17 d'abril de 2018. Conforme al que aprovarà la Direcció general d'Ordenació Professional.
 • Termini possessori per a incorporació: Del 24 i 25 de maig de 2018, tots dos inclusivament.

A destacar

 • Modelo reclamación listados provisionales EIR 2017

  21 novembre 2017 - 104,93 kB Descargar

Afegeix els teus comentaris

Has d'estar identificat per pujar comentaris

Comentaris (0)

No hi ha cap comentari