La recuperació dels 44 dies de paga extraordinària, s'imputen al periode impusitiu del 2015

05 abril 2016

El dia 6 de març va començar la campanya per la declaració de la renda, corresponent a l'any fiscal 2015. En la nòmina del mes de març de 2015 se'ns havia fet abonament dels conceptes retributiu d'aplicació de l'Acord de Govern GOV733/2015 de 10 de març respecte a la recuperació dels primers 44 dies de la paga extraordinària i, el el seu cas, de la paga addicional del complement específic o pagues equivalents del mes de desembre de 2012 que van ser efectivament suprimides. 

valoración
  • Actualment 0 de 5 Estrelles.
Fes el teu comentari

Desde SATSE s'ha consultat amb l'Institut Català de la Salut (ICS) sobre el tractament fiscal que s'ha de donar en aquest abonament. El Sindicat comunica que les quantitas s'han d'imputar al període impositiu de la seva exigibilitat, circumstància que s'ha d'entendre produïda en 2015, any en el qual la Disposició Addicional Dècima Segona de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2016 reconeix el dret a la seva percepció, sense que pugui tenir la consideració d'endarreriments ja que la seva manca de pagament en 2012 fou conseqüència de la supressió en aquell exercici i , per tant, no fou exigible en aquell període impositiu.

Afegeix els teus comentaris

Has d'estar identificat per pujar comentaris

Comentaris (0)

No hi ha cap comentari