Infermers i metges arriben un acord per modificar el Reial decret de Prescripció Infermera

25 octubre 2017
Enfermeros y médicos llegan a un acuerdo para modificar el RD de prescripción enfermera

L'acord és un primer pas per posar fi a la inseguretat jurídica derivada del Reial decret de prescripció aprovat fa dos anys, que impedia a la professió infermera prendre decisions sobre medicaments i productes sanitaris.

valoración
  • Actualment 0 de 5 Estrelles.
Fes el teu comentari

Els representants de les dues professions sanitàries més nombroses del sistema sanitari, infermers i metges, han rubricat, davant la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, un acord que estableix els fonaments que permetran la prescripció de determinats medicaments per part de la infermeria. Es tracta d'un pacte que repercutirà de forma positiva en l'atenció al pacient i en l'esdevenir del propi sistema sanitari en un futur marcat per l'increment de pacients crònics, l'augment de l'esperança de vida i l'envelliment de la població.

El clima de consens i col·laboració aconseguit entre els actuals representants de la Mesa de la Professió Infermera –composta pel Consell General d'Infermeria i el Sindicat d'Infermeria, SATSE- i el Fòrum de la Professió Mèdica, ha donat lloc a un document de consens que recull el redactat que necessàriament haurà d'incloure's en un nou Reial decret que modifiqui l'actualment vigent. D'aquesta forma, es posarà fi a una situació actual marcada per la inseguretat jurídica dels professionals i el perjudici en l'atenció sanitària als ciutadans.

Amb el nou text s'introdueixen importants modificacions en el RD de prescripció aprovat fa dos anys i que impossibilitava als professionals d'infermeria el maneig de determinats medicaments que utilitzen de forma quotidiana.

Amb les modificacions consensuades, i una vegada sigui publicat un nou Reial decret en el BOE, els infermers podran indicar i autoritzar la dispensació de determinats medicaments subjectes a prescripció mèdica sobre la base de protocols i guies de pràctica clínica i assistencial, que seran acordats en la Comissió que a aquest efecte s'engegarà.

En aquesta comissió estaran representats el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, les comunitats autònomes, les mutualitats de funcionaris, el Ministeri de Defensa i els Consells Generals dels Col·legis Oficials d'Infermers i de Metges.

Segons allò que s'ha fixat en aquest acord, perquè les infermeres siguin reconegudes com prescriptores no serà necessària cap formació addicional, perquè el Grau en Infermeria ja inclou continguts específics en aquest sentit. Una circumstància que és igualment aplicable als professionals que tinguin la titulació anterior, la de diplomat, ja que la legislació vigent ja estableix l'equivalència d'ambdues titulacions amb plens efectes professionals i acadèmics.

Afegeix els teus comentaris

Has d'estar identificat per pujar comentaris

Comentaris (0)

No hi ha cap comentari