El 100% de les infermeres d'hospitals catalans assegura haver tingut un accident biològic durant el seu treball

16 gener 2018

El primer informe de l'Observatori de Bioseguretat sobre l'estat de situació i implantació de la bioseguretat en el Sistema Nacional de Salut apunta que el 100% de les professionals d'infermeria en hospitals catalans consultats per aquest organisme han sofert accidents biològics tals com a burxades, talls o esquitxades. En canvi, en centres d'atenció primària el percentatge es redueix al cinquanta per cent de les enquestades. L'Observatori de Bioseguretat és una entitat nascuda de la Mesa de la Professió Infermera, que integren el Sindicat d'Infermeria (SATSE) i el Consell General d'Infermeria, per recaptar informació i analitzar la situació dels centres sanitaris. 

valoración
  • Actualment 0 de 5 Estrelles.
Fes el teu comentari

Del primer estudi presentat, que va començar a elaborar-se durant el 2016, es desprenen una sèrie de dades sobre la implantació i el compliment de les normes que regulen el maneig del material tallant o punxant en el sistema sanitari, així com dels accidents biològics produïts tant en hospitals com en centres de salut.

En el cas de Catalunya, aquest estudi s'ha realitzat en set hospitals i vuit centres de salut, a través d'un qüestionari realitzat als professionals d'infermeria entre maig i juny del 2016 i recollit per un grup d'infermers que l'Observatori denomina ‘infermers sentinelles’.

El percentatge de centres en els quals s'han produït accidents per instrumental tallant o punxant en els últims tres anys ascendeix al 86,7% en la comunitat autònoma, tant en hospitals com en centres de salut. Quant a les diferents àrees hospitalàries, les més afectades són urgències i hospitalització, en les quals el 100% de les infermeres consultades assegura haver tingut aquest tipus de contratemps, mentre que en quiròfans i cura de crítics el percentatge baixa a 71,4% i al 57,4% en la resta d'àrees.

En aquest mateix punt, l'estudi especifica que als hospitals de Catalunya s'han produït, entre 2013 i 2015, un total de 538 accidents per instrumental tallant o punxant; i als centres de salut de la comunitat s'han produït un total de 21 en el mateix període referit.

Sistema de vigilància

Respecte als sistemes de vigilància epidemiològica d'accidents biològics, a Catalunya hi ha dades satisfactòries, ja que en el 86,7% dels hospitals i centres de salut el servei de prevenció dels centres ha implantat un sistema específic de vigilància epidemiològica d'accidents biològics que ha permès realitzar un seguiment complet sobre aquells treballadors sanitaris que han sofert un accident biològic (per burxades, talls o esquitxades). En canvi, la percepció que les infermeres tenen d'aquests sistemes no és tan bona, ja que tan sols el 76.9% dels centres consideren que aquest sistema de vigilància està ben desenvolupat i en el 69,2% dels centres consideren que aquest sistema de vigilància se segueix activament pels professionals del centre.

Ebola i hepatitis

Sobre els equips de protecció enfront de l'ebola, a Catalunya el 86,7% dels centres ha posat a la disposició de les infermeres equips de protecció individual enfront d'aquest virus; a més, el 69,2% dels centres proporciona equips de protecció que reuneixen les especificacions de seguretat contingudes en el document tècnic sobre “ús segur dels equips de protecció personal” elaborat pel Centre Europeu per al Control i Prevenció de Malalties. Així mateix, el 46,2% dels professionals d'Infermeria consultats en la comunitat considera que els equips de protecció individual són insuficients.

Pel que fa a la formació donada als professionals sobre el virus de l'Ebola, en el 20% de les infermeres consultades considera que només algunes d'elles han rebut formació teòric-pràctica acreditada, supervisada, sistemàtica i avaluada. A més, el 33.8% considera que la formació rebuda ha estat regular, el 8,3% considera que ha estat dolenta o molt dolenta i mentre que el 50% creu que aquesta formació ha estat bona o molt bona.

Finalment, respecte a la vacunació enfront de l'hepatitis B, el 60% dels professionals d'Infermeria considera que tots els professionals sanitaris del seu centre han estat vacunats enfront de l'hepatitis B i el 20% considera que només s'ha vacunat a “alguns”. A més, el 80% de les infermeres considera que la majoria dels treballadors sanitaris han estat informats pel servei de prevenció del seu centre respecte als beneficis que suposa la vacunació de l'hepatitis B.

Dades nacionals

Aquest estudi s'ha realitzat en un total de 144 hospitals i centres de salut de tot el territori nacional i conclou que existeix “una considerable infradeclaració”.

El 32% dels accidents biològics ocorreguts als hospitals i el 24% als centres de salut no es declara davant el servei de prevenció. “Això eleva de forma substancial la xifra real d'accidentalitat per burxada, tall o esquitxada, respecte dels accidents efectivament registrats”.

“Aquesta troballa, detectada per l'estudi presentat, posa de manifest l'incompliment de la normativa vigent sobre bioseguretat sanitària, amb el conseqüent risc per a la salut de les infermeres”, ha afirmat la Mesa de la Professió Infermera.

Afegeix els teus comentaris

Has d'estar identificat per pujar comentaris

Comentaris (0)

No hi ha cap comentari