10 de febrer, data del nou examen EIR

15 setembre 2017

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha convocat per al proper 10 de febrer de 2018  la prova selectiva de les 1.051 places de formació sanitària especialitzada (EIR) convocades pel proper any.

valoración
 • Actualment 0 de 5 Estrelles.
Fes el teu comentari

De les 1.051 places EIR convocades, 375 són d'Infermeria Obstétrico-Ginecològica (matrona); 193 d'Infermeria de Salut Mental; 18 d'Infermeria del Treball, 128 d'Infermeria Pediàtrica; 316 d'Infermeria Familiar i Comunitària i 21 d'Infermeria Geriátrica.

 La prova selectiva consistirà en la realització d'un exercici de 225 preguntes d'elecció múltiple, més deu de reserva, i la seva durada serà de cinc hores.

 La nota de tall es fixarà en el 35 per cent de la mitjana aritmètica obtinguda pels deu millors exàmens. S'entendrà que superen la prova els aspirants la valoració particular de l'examen sigui igual o superior a aquest 35 per cent de la mitjana dels deu millors. La resta seran eliminats i no obtindran número d'ordre. En la nota final, el valor de l'examen és del 90 per cent i l'expedient acadèmic (mèrits acadèmics) és el 10 per cent.

 Es manté com a requisit dels aspirants el compromís formal d'aportar en l'acte de presa de possessió certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals del Ministeri de Justícia, que acrediti que l'adjudicatari de plaça no ha estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

 Una vegada publicada en el BOE l'Ordre de convocatòria, el termini de presentació de sol·licituds està obert des del 19 de setembre fins al 28 del mateix mes.

El  calendari  aprovat pel Ministeri de Sanitat és el següent:

 •  Exhibició de les relacions provisionals d'admesos: A partir del dia 14 de novembre de 2017.
 •  Exhibició  de  les  relacions  definitives  de  admesos:  A  partir  de el  9  de gener de 2018.
 •  Data de l'exercici: Dissabte, dia 10 de febrer de 2018.
 •  Exhibició de les plantilles de respostes correctes: A partir del dia 13 de febrer de 2018.
 •  Termini de reclamacions a les plantilles de respostes correctes: Dies 14, 15 i 16 de febrer de 2018.
 •  Reunió  de  les  Comissions  Qualificadores per  resoldre  les  reclamacions presentades: Dia 28 de febrer de 2018.
 •  Exhibició de les relacions provisionals de resultats: A partir del dia 6 de març de 2018.
 •  Exhibició de les relacions definitives de resultats: A partir del dia 3 d'abril de 2018.
 •  Actes d'assignació de places: A partir del dia 17 d'abril de 2018.
 •  Termini possessori per a incorporació: 24 i 25 de maig de 2018.

Afegeix els teus comentaris

Has d'estar identificat per pujar comentaris

Comentaris (0)

No hi ha cap comentari